14. septembra, 2010

MiniPin in 7-segmentni prikaz

Revija 178 MP7 - MiniPin in 7-segmentni prikazRazvojna ploščica MiniPin ima predvidena podnožja za vgradnjo štirih 7-segmentnih LED prikazovalnikov. Na tako zasnovanem prikazovalniku se sporočila prikazujejo v multipleksnem načinu: posamezne cifre se vklapljajo po vrsti in v vsakem trenutku sveti samo ena.

Razvojna ploščica MiniPin ima predvidena podnožja za vgradnjo štirih 7-segmentnih LED prikazovalnikov, ki so priključeni tako, kot je prikazano na sliki 1. Če celotno vezje vzamemo kot samostojni modul, ima prikazovalnik 8 vhodov za vklop segmentov od A-G, DP (enako imenovani segmenti vseh štirih so povezani skupaj), štiri vhode za krmiljenje tranzistorjev posameznih cifer (MUX0, 1, 2 i 3) ter priključek za napajanje +Vcc. Za vklop posameznega segmenta moramo njegov vhod in MUX vhod cifre, ki ji pripada, postaviti v stanje logične »0«, torej povezati na 0 V. Upori 470 Ohmov omejujejo tok, ki teče skozi segment, na okrog 6 mA.

Na tako zasnovanem prikazovalniku se sporočila prikazujejo v multipleksnem načinu: posamezne cifre se vklapljajo po vrsti in v vsakem trenutku sveti samo ena. Za izpis, kjer ne bo opaziti utripanja, je treba doseči hitrost najmanj 50 izpisov v sekundi, kar pomeni, da moramo postopek ponavljati vsakih 20 ms. Znotraj teh 20 ms moramo:

  • izklopiti cifro,ki trenutno sveti,
  • postaviti kombinacijo stanja za vklop ustreznih segmentov naslednje cifre,
  • vklopiti naslednjo cifro in jo pustiti vključeno 5 ms,
  • ponoviti vse korake od 1 do 3 za ostale cifre.

 

Celotni članek

MiniPin in 7-segmentni prikaz

2010_SE178_37

Avtor: mag. Vladimir Mitrović