Avtomatski polnilec akumulatorjev od 0.1 do 3A

KLIK za povečavo

KLIK za povečavo

V eni prvih številk revije Svet Elektronike (št.6) smo objavili avtomatski polnilnik akumulatorjev, ki je doživel lep sprejem med bralci. Letošnja zima sicer še ne kaže zob, vendar neminovno prihajajo hladnejši časi. Zato smo se v uredništvu odločili, da ponovimo uspešen projek iz prvih številk revije.

Tudi zime niso več takšne, kot so nekoč bile! Se še spominjate -10°C ali -20°C, ko so zjutraj pred garažami avtomobili počasi pokašljevali, preden so, če spoloh so, zaropotali in odpeljali!? Z nostalgijo se spominjamo takšnih zim. Naprave, kot je tale, ki jo bomo tukaj opisali, bi bile prav gotovo zanimive za naše bralce. ACC – Avtomatski polnilec akumulatorjev od 0.1 do 3a

Namen

KLIK za povečavo

KLIK za povečavo

Avtomatski polnilnik akumulatorjev je namenjen polnjenju ali stalnemu dopolnjevanju Pb oziroma svinčenih akumulatorjev v avtomobilih ali v motorjih. Glede na vhodno napetost (ki se lahko preklopi), daje na izhodu napetosti za polnjenje 12V ali 6V akumulatorjev.

Vezje preseneča s svojo zaščito proti raznim neumnostim, ki jih lahko zagreši raztresen uporabnik pri priklopu. Prijatelj, ki takšen polnilnik uporablja že nekaj časa, pravi, da je “trotlziher” in da ga mirno pusti priklopitit tudi svoji ženi, ki sicer nima nič skupnega z elektriko. Sicer pa ga ima shranjenega v garaži in tako je vedno pri roki, da ga priklopi na akumulator. Brez skrbi ga pusti priklopljenega čez noč. In zjutraj, pravi, ni še nikoli zamudil v službo.

Tudi bralcem priporočamo izdelavo tega enostavnega in zanesljivega polnilnika ravno v ta namen: stalno dopolnjevanje akumulatorja v vozilu, sploh pa takrat, kadar so dnevi mrzli in vozilo nekaj dni ni bilo v uporabi.

Delovanje

KLIK za povečavo

KLIK za povečavo

Tri LED diode opozarjajo uporabnika o stanju vezja. LED 1 (rdeča) nakazuje, da je polnilnik priključen na napajanje 220V, LED 2 (rumena) zasveti, kadar je akumulator priključen z napač­no polariteto, kar se nam sicer lahko hitro primeri. LED 3 (zelena) pa sveti, kadar teče polnilni tok, torej je polnjenje akumulatorja v teku. LED 3 ugasne, kadar je polnjenje končano in polnilni tok pade pod neko minimalno vrednostjo. LED 3 tudi ne sveti, kadar je na izhodu kratek stik. Signalizacija torej nakazuje vsa možna stanja, ki lahko nastanejo pri uporabi polnilnika.

Električ­na shema vezja je na sliki 1. Glavni sestavni del je integrirano vezje LM723, integrirani stabilizator napetosti, ki je eno največ­krat uporabljenih vezij za stabilizacijo napetosti in prav gotovo dobro poznano tudi bralcem. V tem vezju prav tako opravlja stabilizacijo izhodne napetosti, povratno informacijo dobiva preko potenciometra R11, s katerim se tudi nastavi izhodna napetost.

Tranzistor T1, BD645, predstavlja glavni regulacijski element, ki določa izhodni polnilni tok. Tok je omejen v štirih stopnjah in sicer: 3A, 1A, 0.5A in 0.1A. Vsaki od teh vrednosti toka ustreza svoja vrednost omejitvenega upora:

J1_R1 = 0.18 Ohm, omejuje tok na 3A
J2_R2 = 0.56 Ohm, omejuje tok na 1A
J4_R3 = 1.2 Ohm, omejuje tok na 0,5A
J6_R4 = 5.6 Ohm, omejuje tok na 0,1A
KLIK za povečavo

KLIK za povečavo

Posamezno vrednost polnilnega toka je možno nastaviti tudi z dodatnim preklopnikom. Nižje vrednosti so primerne tudi za polnjenje manjših Pb akumulatorjev, kot npr. takih za uporabo v alarmnih sistemih. Za polnjenje avtomobilskih akumulatorjev je primerna vrednost 3A, le za dopolnjevanje bi bil primeren tudi tok 1A. Paziti je potrebno na moč uporabljenih uporov, za R1 in R2 priporočamo upore moči reda 5W, za R3 1W, le za R4 zadostuje upor moči 0.5W. Pri tem so upori za malenkost predimenzionirani, bodo pa zato sproščali manj toplote. Tranzistor T1 mora biti montiran na ustrezen hladilnik.

Omejitev toka je v bistvu izvedena z NPN tranzistorjem T3. Kadar je padec napetosti na izbranem omejitvenem uporu večji od približno 0.6V, zač­ne tranzistor T3 prevajati in s tem zapirati tranzistor T1 ter omejevati izhodni tok.

Tranzistor T4 ima zaščitno funkcijo in je pri normalnem delovanju zaprt. V primeru, da se priključi akumulator z obrnjeno polariteto, ta tranzistor dobiva bazno napetost preko diode D5 in upora R9. V takem stanju zač­ne prevajati in s tem zapirati glavni tranzistor T1.

KLIK za povečavo

KLIK za povečavo

Zaščitno funkcijo imata tudi diodi D4 in D6, ki ščitita LM723 pred priključitvijo akumulatorja z napač­no polariteto. Tranzistor T5 ima v vezju le funkcijo prižiganja diode LED3. Za to diodo lahko uporabimo zeleno barvo, saj sveti le v primeru, da je priključitev v redu in teče polnilni tok. Kadar je napetost med bazo in emitorjem T5 večja od cca. 0.6V, tranzistor zač­ne prevajati in s tem zasveti LED 3. Ta napetost pa doseže to vrednost pri cca. 10mA polnilnega toka, ki povzroči tolikšen padec na 0,56 Ohm uporu R5. Polnilni tok je običajno večji od 10mA, zato je vzporedno z R5 vezana dioda D1, ki prevaja ostanek toka. Dimezionirana mora biti za prevajanje celega polnilnega toka, ki je lahko maksimalno 3A. Dobro je, če na tem mestu uporabimo 5A diodo.