15. december, 2010

Uporovna lestvica

KLIK

Za označevanje uporov “UPOROVNA LESTVICA” se uporabljata dva osnovna načina:

  • ALFANUMERIČNO OZNAČEVANJE (označevanje s pomočjo številk in črk),
  • OZNAČEVANJE S POMOČJO BARVNIH PRSTANOV.

Alfanumerično označevanje najpogosteje uporabljamo za označevanje uporov večjih moči. Vsi potrebni podatki se enostavno napišejo (natisnejo) na površino upora. Namesto standardne oznake se za mersko enoto upornosti uporabljajo nadomestne črke:

 Ω → E (ali brez črke E),
kΩ → k,
MΩ → M.

Nadomestne črke so lahko tudi na mestu decimalne vejice (primer: 8k2 & 8,2kW). Toleranco lahko tudi izrazimo z nadomestnimi črkami:

F = 1%;
G = 2%;
J = 5%;
K = 10%;
M = 20%.

Kratek izvleček iz članka: Kako označujemo upore