BASCOM programi

 • 1. septembra, 2018

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (12) TM1637, 4x 7-segmentni LED Displej

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović E-pošta: vmitrovic12@gmail.com 2018_266_42 V tem nadaljevanju bomo predstavili knjižnico LED_clock$SE.sub, namenjeno modulom za digitalne ure s štirimi 7-segmetnimi displeji in s čipom TM1637 (7-segment LED Clock Tube Display). Spoznajmo se najprej s samim modulom. Moduli za digitalne ure s čipom TM1637 (7-segment LED Clock Tube Display)...

 • 28. junija, 2018

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (11) TM1637, krmiljenje LED in tipk

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović E-pošta: vmitrovic12@gmail.com 2018_265_46 Ko sem preučeval ponudbe LED&KEY modulov s TM1638 čipom (njegove izvedbe in ustrezne Bascom-AVR knjižnice so opisane v predhodnih dveh nadaljevanjih), sem ugotovil, da obstaja modul, ki uporablja krmilni čip, ki ima že podobne oznake: TM1637. Gre predvsem za module s štirimi 7-segmentnimi...

 • 5. junija, 2018

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (10) JY-LKM1638 in QYF-TM1638 modula

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović E-pošta: vmitrovic12@gmail.com 2018_264_33 V tem nadaljevanju bomo predstavili knjižnico LED&KEY$SE.sub, namenjeno modulom s komercialnimi imeni LED&KEY, JY-MCU (JY-LKM1638) in QYF-TM1638. Poleg podobnega namena jim je skupno to, da uporabljajo isto LED krmilno integrirano vezje, TM1638. Spoznajmo se najprej s samimi moduli. LED&KEY in JY-MCU (JY-LKM1638) Modula...

 • 1. maja, 2018

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (9) TM1638 modul

  Avtor: mag. Vladimir Mitrovićvmitrovic12@gmail.com 2018_236_42 Spletne trgovine nudijo širok izbor modulov, ki združujejo 7-segmentne displeje, nize LEDic in manjše ali večje število tipk (slika 28). Popularno se imenujejo “LED&KEY” in vsi so, kot tudi drugi moduli, ki jih preučujemo v tej seriji člankov, prvenstveno namenjeni uporabnikom Arduino ali Raspberry Pi...

 • 1. aprila, 2018

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (8) PCF8574 I2C LCD modul

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović E-pošta: vmitrovic12@gmail.com 2018_262_48 Med IO moduli na osnovi integriranih vezij PCF8574/8574A, ki smo ju preučevali v preteklem nadaljevanju, lahko izpostavimo enega za posebne namene – I2C serial interface for LCD. Modul je po obliki in razporedu priključkov prilagojen alfanumeričnim displejem z osvetlitvijo ozadja Zato ga lahko...

 • 1. marca, 2018

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (7) PCF8574 I2C IO modul

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović E-pošta: vmitrovic12@gmail.com 2018_261_50 Na tržišču obstaja več modulov ki se prodajajo pod imenom PCF8574 IO expansion board, 8-bit GPIO expander ali podobnim; vsi so narejeni z integriranim vezjem PCF8574 in vsi so iz komercialnih razlogov namenjeni uporabnikom Arduino ali Raspberry Pi platform. Moj cilj je pokazati...

 • 1. februarja, 2018

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (6)

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović E-pošta: vmitrovic12@gmail.com 2018_260_45 V preteklem članku smo pojasnili koncept in vsebino programskih knjižnic WS2812B$SE.sub in WS2812Bmaster$SE.sub. Če eno od teh dodamo našemu Bascom-AVR programu, bodo ukazi iz knjižnice omogočili enostavno delo z RGB LED trakovi in prstani na osnovi WS2812B LED čipov. Na zgornji polovici slike...

 • 3. januarja, 2018

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (5)

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović E-pošta: vmitrovic12@gmail.com 2018_259_40 V tem delu se bomo posvetili LED trakovom (strip) in LED prstanom (ring). Na tržišču je na voljo zanimiv izbor teh proizvodov, od katerih so nekateri prikazani na sliki 13. Prstane delajo s 6, 8, 12, 16, 18, 24 in več LED-icami in...

 • 1. decembra, 2017

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (4)

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović E-pošta: vmitrovic12@gmail.com 2017_258_51 V preteklem nadaljevanju smo pojasnili koncept in vsebino programskih knjižnic 24C$SE.sub in 24C$SEmini.sub. Če priključimo eno od njih našemu Bascom-AVR programu bodo ukazi iz knjižnice omogočili enostavno delo s serijskim EEPROM-om AT24C32 iz ZS-042 modula in tudi z drugim EEPROM-i iz 24C družine....

 • 1. novembra, 2017

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (3)

  Avtor: Mag. Vladimir Mitrović 2017_257_34 V uvodu sem omenil, da se na ZS-042 ploščici poleg integrirane ure realnega časa DS3231 kot bonus nahaja tudi serijski EEPROM AT24C32 kapacitete 4 kB. Bascom-AVR ima alternativne knjižnice, ki omogočajo uporabo nekaterih serijskih EEPROM-ov na zelo eleganten način, kot da gre za interni EEPROM samega mikrokontrolerja....

 • 1. oktobra, 2017

  Bascom-AVR knjižnice za Arduino module (2)

  Avtor: Mag. Vladimir Mitrović 2017_256_40 V preteklem delu smo spoznali ZS-042 modul in pojasnili koncept ter vsebino programske knjižnice DS3231$SE.sub. Če jo pridružimo k našim BascomAVR programom bodo ukazi iz knjižnice omogočili enostavno delo z integriranim vezjem DS3231 bodisi da ga uporabimo kot del ZS-042 modula ali v nekem drugem vezju. Sledijo...