Programiranje z LDmicro

 • 2. februarja, 2015

  MiniPLC, majhen krmilnik za drobne naloge

  Imate projekt, v katerem potrebujete le en relejski izhod in en optično ločen vhod? Mogoče imate vhodni signal v razponu od 0-10 V, ali pa senzor, katerega izhod je predviden za tokovno zanko 0 – 20 mA? Ali celo kombinacijo vseh treh vhodnih možnosti: optično ločen vhod, 0 – 10...

 • 1. oktobra, 2014

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (2)

  Najboljše stvari izvirajo iz preprostih rešitev in ena od takšnih je tudi lestvično programiranje. Vsaka, še tako zapletena funkcija je sestavljena iz vhodov in izhodov, ti pa imajo lahko le dve stanji: resnično in neresnično. In za kakšno resnico pravzaprav gre? Pri lestvični logiki se sprašujemo po tem, ali vhodnemu...

 • 1. septembra, 2014

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro

  Že izbira mikrokontrolerja, s katerim bi želeli izvajati krmiljenje nekega procesa, je za ljubiteljske elektronike in programerje kar velik zalogaj! Na odločitev običajno vplivajo lastne izkušnje, če pa teh morda še ni ravno veliko, pa izkušnje tistih, ki jim je kakšna aplikacija s tega področja že uspešno »vzletela«. Če res...

 • 2. decembra, 2014

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (4)

  Zdaj poznamo teorijo, na kateri temelji programiranje z lestvično logiko in poznamo ukaze, s katerimi lahko naredimo katerokoli funkcijo. Seveda pa je v praksi potrebno včasih uporabiti veliko elementov, ukazov in biti zelo spreten ter domiseln, da je vse skupaj sestavljeno tako, da deluje po naših zamislih. Za tiste bralce,...

 • 28. maja, 2015

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (9)

  Kadar je treba delovanje neke naprave spremljati ali jo daljinsko krmiliti prek para prepletenih vodnikov (parice), se za prenos električnih signalov uporabljajo analogne tokovne zanke. Značilnost tokovne zanke je, da lahko v nekem trenutku v nekem tokokrogu teče le ena vrednost toka. Naš mali industrijski krmilnik MiniPLC ima možnost priključitve...

 • 29. aprila, 2015

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (8)

  Brez dvoma pri vsaki aplikaciji naletimo tudi na analogne veličine, ki jih moramo vzorčiti, prebrati, pretvoriti v digitalno vrednost in zapisati v spremenljivko ali pomnilnik. Kaj predstavlja neko 10-bitno binarno število, je odvisno od tega, s čim smo ga pri analogno-digitalni pretvorbi primerjali. V vsakem primeru pa so pri našem...

 • 2. februarja, 2015

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (6)

  Odkar teče serija člankov o lestvičnem programiranju s programom LDmicro, smo tudi v urednišvu revije sestavili in preizkusili nekaj različic krmilnika, v katerega lahko naložimo in izvajamo programsko kodo, ki jo ustvari prevajalnik programa LDMicro. Programsko kodo »pretočimo« v PLK krmilnik kar prek USB kabla, zato trdimo, da je to...

 • 2. aprila, 2015

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (7)

  Naš mali krmilnik MiniPLC je idealna in poceni rešitev za drobne naloge in nekaj takšnih nalog smo mu kot praktične primere aplikacij v našem uredništvu tudi našli in prepričani smo, da jih bo zanesljivo in z lahkoto opravljal! Časovni releji Enostavna naloga, boste najbrž dejali in moram vam dati prav,...

 • 4. januarja, 2015

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (5)

  Naša zamisel peke palačink počasi dobiva programske vrstice, s katerimi bomo to (vsaj teoretično) tudi dosegli. Še enkrat poudarjam, da je to le čista, teoretična osnova, na kateri temelji osnovni program. Vse težave, ki jih bomo morali reševati v praksi, je nemogoče predvideti, niti se vsem ne moremo izogniti. Običajno...

 • 30. junija, 2015

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (10)

  Doslej smo spoznali vse možnosti, ki jih na eni strani ponuja strojna oprema našega malega programirljivega industrijskega krmilnika Mini PLC, na drugi strani pa nabor ukazov lestvičnega programskega »jezika« MicroLD, ki omogoča njegovo programiranje s standardnim lestvičnim diagramom. Takšno programiranje je primerno za elektronike, električarje, orodjarje, tehnologe, vzdrževalce, razvijalce in...

 • 2. novembra, 2014

  Programiranje mikrokontrolerjev z lestvično logiko LDmicro (3)

  Veliko bližje bomo pravemu programiranju z lestvičnim programskim jezikom v programu LDmicro, ko bomo spoznali, katere elemente lahko pri tem uporabimo. Privzeto se pred ime, ki ga določimo nekemu elementu, vhodu ali izhodu, doda začetna črka, ki označuje, za kakšen element pravzaprav gre (Slika 1). V samem programu nam bo...