Archive for Programiranje

 • 29. februarja, 2012

  Watchdog timer pri AVR mikrokontrolerjih

  V zahtevnih programih, ki nadzirajo stanje večjega števila signalov (V/I vrat ali kontrolnih bitov v registrih mikrokontrolerja), se lahko zgodi, da se program zacikla v zanki, v kateri pričakuje kombinacijo stanj, ki se nikoli ne bo zgodila. Zaciklan program izgubi svojo funkcionalnost in naprava, ki jo krmili mikrokontroler, preneha zanesljivo...

 • 2. februarja, 2012

  Krmilnik grafičnega prikazovalnika

  Danes smo priče pronicanja elektronike v vse pore našega življenja, posebno pa na področju komunikacij, kjer ima večina naprav vgrajene grafične prikazovalnike (nadalje v članku poimenovan GP). In ravno masovnost GP je bila eden od glavnih razlogov, ki so me spodbudili k izdelavi opisane naprave. Drugi razlog pa je njihova...

 • 2. februarja, 2012

  Programirajmo Android naprave z Basic programom (1)

  Že več mesecev sem si želel omisliti tablični računalnik za branje pdf datotek. Ker pa mi programerska žilica ni dala miru, se nisem želel odreči možnosti, da lahko na enostaven način programiram manjše uporabne programe, kot v časih programabilnih kalkulatorjev. Po obsežnem iskanju, sem se odločil za 25 cm tabletko...

 • 2. januarja, 2012

  Pokukajmo v Bascom-AVR

  Ste se kdaj vprašali, kakšen je videti vaš program, ko ga Bascom-AVR prevede v obliko, ki je razumljiva mikrokontrolerju? Tega ni tako težko izvedeti – samo odpreti morate .hex datoteko in pogledati nize heksadecimalnih števil, ki so zapisane v njih. Videti je nekoliko nečitljivo, kaj pravite? Težko je verjeti, da...

 • 1. decembra, 2011

  Odtipavanje večih tipk z manjšim številom priključkov mikrokontrolerja

  Delam na nekem hobby projektu za sina. Nič posebnega: mikrokontroler, tipke, L298 in dva DC motorja. Naredil sem vezje, ATMEGA8, L298, MAX485, pretvornik napajanja iz 24VDC na 5VDC. Za upravljanje sem predvidel tipke in za vsako tipko po en pin mikrokontrolerja. Potem pa sin pride z idejo, da potrebuje 12...

 • 2. novembra, 2011

  Kako v programski prostor mikrokontrolerja shraniti več programov

  Nekateri mikrokontrolerji imajo veliko več programskega pomnilnika, kot ga zares potrebujemo za določeno opravilo. To nam ponuja možnost, da v mikrokontroler istočasno vpišemo nekaj različic istega programa, lahko pa celo popolnoma različnih programov, ki se bodo izvajali namesto glavnega. To je lahko koristno med razhroščevanjem, za demo programe, za različne...

 • 28. februarja, 2011

  MegaPin in RTC ura

  V naši reviji (SE 156 in SE175) smo že pisali o tem, da imajo določeni AVR-ji možnost delovanja časovnika Timer2 v asinhronem načinu, kar lahko s pridom izkoristimo za RTC (Real Time Clock). Manjši AVR-ji te možnosti ne omogočajo, pač pa se ta možnost pojavi v ATMega8 in večjih, kot...

 • 31. decembra, 2010

  Programirajmo AVR-je v C-ju (tako, kot profesionalci) (8)

  V doslej zadnjem, osmem delu serije bomo uporabili SPI vodilo za krmiljenje enega ali več alfanumeričnih LCD zaslonov, zadnji primer pa predstavlja uporabo digitalnega senzorja zračnega pritiska HOPE HP03MA, s komunikacijo preko I2C vodila. Uvod k uporabi SPI vodila in 74HC164 Krmiljenje alfanumeričnih LCD zaslonov (4-bitni način) smo že opisali...

 • 31. oktobra, 2010

  Programirajmo AVR-je v C-ju (tako, kot profesionalci) (7)

  V sedmem delu serije bomo uporabili RF module RFM12B za brezžično komunikacijo v radijskem pasu 433 MHz in načinu FSK. Moduli, ki podpirajo sprejem in oddajo (transceiver), so v zadnjem času postali cenovno zelo dostopni, tudi zaradi robustnosti in enostavnosti uporabe z majhnim številom dodatnih elementov, komunikacije preko SPI vodila...

 • 30. septembra, 2010

  Programirajmo AVR-je v C-ju (tako, kot profesionalci) (6)

  V šestem delu se bomo povsem osredotočili na serijo mikrokontrolerjev AT90USB z vgrajenim USB vmesnikom. Uporabljali bomo različico AT90USB1287 s 128 kB FLASH pomnilnika in zmožnostjo delovanja v načinu USB naprave (Device Mode). Razred naprave bo CDC (Communication Device Class) oz. naprava z navideznim serijskim vmesnikom (Virtual COM Port). Na...

 • 30. septembra, 2010

  Majhen daljinski upravljalnik

  Ko spremljamo odzive uporabnikov v strokovnih časopisih in na internetnih forumih, pa tudi iz lastnih izkušenj lahko hitro ugotovimo, da nekateri daljinski upravljalniki res dobro “pašejo v roko”, medtem ko so nekateri drugi «štorasti» za uporabo že zaradi svoje oblike, razporeditve in velikosti tipk. Vsekakor pa bomo raje uporabili daljinsko...

 • 30. septembra, 2010

  GSM modem Falcom A2 (A2D, Wavecom)

  Modem je naprava, ki povezuje dve napravi na večje razdalje preko serijskega vmesnika. Modem izhaja iz besed MOD-modulator, DEM-demodulator. V preteklosti so bili pri prenosu podatkov nepogrešljivi analogni modemi, ki so za svoje povezovanje uporabljali telefonske linije. V zadnjem času pa glede na potrebe in mobilnost najdemo veliko ponudbo naprav,...

 • 30. septembra, 2010

  3-fazni BLDC krmilnik hitrosti motorja z majhno porabo virov mikrokontrolerja

  Ta dokument govori o minimalni porabi mikrokontrolerskih virov za regulacijo hitrosti vrtenja 3 faznih BLDC (Brushless DC – brezkrtačnih enosmernih) motorjev s krmilnikom v zaprti zanki, ki temelji na uporabi Microchipovega mikrokontrolerja PIC12. Predstavljen je način, kako lahko za to vrsto uporabe s tehniko minimiziranja zmanjšamo število vhodno-izhodnih priključkov na...

 • 2. septembra, 2010

  Programirajmo AVR-je v C-ju (tako, kot profesionalci) (5)

  Prikazali bomo nadaljevanje primera 8 (uporaba grafičnega zaslona) z uporabo na dotik občutljive folije, ki bo služila kot vhodna naprava za krmiljenje izvajanja. V 10. primeru bomo zapisovali ter brali podatke na pomnilniško kartico microSD. Uvod k uporabi folije, občutljive na dotik Uporabljena folija (analogna – uporovna različica s štirimi...

 • 30. junija, 2010

  Programirajmo AVR-je v C-ju (tako, kot profesionalci) (4)

  V četrtem delu bomo nadaljevali z zanimivima primeroma, uporabo popularnih pretvornikov temperature serije DS18x20 (DS1820, DS18S20, DS18B20), ki so vezani na eno linijo (1-Wire) ter uporabo grafičnega prikazovalnika (monokromatskega) s 128×64 točkami za prikazovanje bitnih slik in alfanumeričnih nizov. Uvod k uporabi 1-Wire protokola na primeru digitalnih termometrov serije DS18x20...

 • 31. maja, 2010

  Programirajmo AVR-je v C-ju (tako, kot profesionalci) (3)

  V tretjem delu bomo prikazali dva primera prikazovanja alfanumeričnih podatkov kot povratna vez k uporabniku: izpisovanje na PC zaslon s pomočjo serijskega USART (UART) protokola ter izpisovanje na alfanumerični LCD zaslon v najpogostejših oblikah – 2×16 ter 4×20 znakov. USART, v izvirniku Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter,...

 • 30. aprila, 2010

  Programirajmo AVR-je v C-ju (tako, kot profesionalci) (2)

  Nadaljujemo s pričeto serijo programiranja AVR-jev v programskem jeziku C. Prikazali bomo tri primere, 3a in 3b se navezujeta na uporabo kvarčnega kristala s frekvenco 32,768 kHz, 4. primer pa na uporabo pulzno-širinske modulacije (PWM) pri krmiljenju LED diod. Časovnik oziroma števnik je logično vezje, implementirano v AVR, ki ga...

 • 30. aprila, 2010

  Namestitev programskih orodij AVR Studio in WinAVR

  AVR Studio je programski paket – razvojno orodje podjetja ATMEL za razvoj aplikacij, namenjenim 8-bitnim AVR mikrokontrolerjem, ter je brezplačno za uporabo [4]. Vključuje orodje za vodenje projektov, urejevalnik, simulator in prevajalnik za programsko kodo v zbirnem jeziku (assembler), ter t.i. debugger – razhroščevalnik delovanja. Podpira ATMEL-ova razvojna orodja in...

 • 30. aprila, 2010

  Grafični LCD prikazovalnik s folijo občutljivo na dotik – kalibracija

  Kr­mi­lje­nje gra­fič­ne­ga LCD-ja s fo­li­jo ob­čut­lji­vo na do­tik (to­uch scre­en) je ve­dno za­ni­mi­va te­ma­ti­ka na se­mi­nar­jih. Na 3. Ba­scom se­mi­nar­ju smo pri­ka­za­li mož­nost upo­ra­be ka­li­bra­ci­je to­uch pa­ne­la v 16 ali v 4 toč­kah. Uvod Gra­fič­ni pri­ka­zo­val­ni­ki se v Slo­ve­ni­ji le­po upo­rab­lja­jo rav­no za­ra­di eno­stav­no­sti upo­ra­be s po­mo­čjo Ba­scom-AVR pro­gram­ske­ga je­zi­ka....

 • 31. marca, 2010

  Programirajmo AVR-je v C-ju (tako, kot profesionalci) (1)

  V predstavljeni seriji programiranja AVR-jev v C-ju bomo skušali osvojiti potrebna znanja za kasnejše samostojno delo. Celotna serija bo temeljila na programskih primerih, napravljenih na razvojnem orodju MegaPin. Zajeli bomo vse od osnovnih manipuliranj z vhodi/izhodi, do uporabe vgrajenih modulov, kot so USART za serijsko komunikacijo s PC-jem, PWM (pulzno-širinska...

 • 28. februarja, 2010

  Razhroščevanje s programom AVR Studio

  Razhroščevanje ali po angleško debugging je postopek, ko z ustreznim programskim in po možnosti tudi strojnim orodjem spremljamo izvajanje programa v mikrokontrolerju ter na podlagi podatkov ugotovimo, kje se skriva programski hrošč. V kolikor nimamo na voljo ustrezne strojne opreme, potem poteka razhroščevanje v simulatorju ali s pomočjo izpisa vrednosti...

 • 31. januarja, 2010

  Atmega16 in diodni zaslon

  S pomočjo mikrokontrolerja ATmega16 izpisujemo znake na sedem vrstičnem diodne, ter dvovrstičnem LCD zaslonu. Diodni zaslon je produkt podjetja Promotion iz Maribora. Komunikacija z mikrokontrolerjem poteka preko protokola RS485, kateri poenostavi ožičenje, saj sta za komunikacijo z mikrokontrolerjem potrebna le dva vodnika. Velikost znakov na diodnem zaslonu je 17 x...

 • 30. novembra, 2009

  Kako oživeti AVR mikrokontrolerje (2)

  V pretekli številki revije smo izvedeli, kako lahko AVR mikrokontrolerji izgubijo sposobnost serijskega programiranja (ISP) in spoznali vezje in program enostavnega visokonapetostnega programatorja iz domače delavnice, s katerim jih lahko «oživimo». – Programator PARALELNI za AVR Čeprav predstavljeni postopek lepo deluje, bi bilo «oživljanje» večjega števila različnih AVR mikrokontrolerjev na...

 • 31. oktobra, 2009

  Kako oživeti AVR mikrokontrolerje? (1)

  V Svetu elektronike št. 139 sem pisal o problemih pri programiranju takrat novega AT89S8253 mikrokontrolerja in kako se lahko z nepazljivim programiranjem njegovih »fuse« bitov lahko onemogoči serijsko (SPI) programiranje. Od takrat se je moja pozornost usmerila na AVR mikrokontrolerje in pokazalo se je, da tudi pri njih obstaja podoben...

 • 31. oktobra, 2009

  Kako povezati med seboj več mikrokontrolerjev ATMEL AVR (2)

  Povezava med več mikrokontrolerji omogoča razdelitev dela. Če si recimo zamislimo, da en mikrokontroler nadzoruje in krmili sistem centralnega ogrevanja, drug mikrokontroler upravlja z nadzorno-alarmnimi senzorji in napravami, tretji morda samo upravlja luči na dvorišču, četrti je povezan z GSM modulom, preko katerega lahko po GSM povezavi upravljamo in nadzorujemo...

 • 30. septembra, 2009

  Kako povezati med seboj več mikrokontrolerjev ATMEL AVR (1)

  Povezava med več mikrokontrolerji omogoča razdelitev dela. Če si recimo zamislimo, da en mikrokontroler nadzoruje in krmili sistem centralnega ogrevanja, drug mikrokontroler upravlja z nadzorno-alarmnimi senzorji in napravami, tretji morda samo upravlja luči na dvorišču, četrti je povezan z GSM modulom, preko katerega lahko po GSM povezavi upravljamo in nadzorujemo...

 • 31. maja, 2009

  Mikrorobot za AVR in 8051 mikrokontrolerje (popravek)

  Popravek iz Revija Svet elektronike april 2009_163_stran 55-60. Popravek članka, zaradi slike 1, 4. V članku je bila objavljena stara montažna in el. shema. Za nakup tiskanine nas lahko kontaktirate. Ogled celotnega članka je možna le z nakupom letnika v PDF obliki. 2009_SE165_37      

 • 31. marca, 2009

  Matematična obdelava popolnoma sinusnega razsmernika

  Pristop za tvorjenje čistega sinusnega vala, ki je opisan v tem članku, uporablja manipulacijo matematične predstavitve prvotnega sinusnega vala. To storimo tako, da polovico sinusnega vala spremenimo v m (sodo število) segmentov, kjer je površina pod četrtino sinusnega vala od 0 do π/2 podobna zaporedju oblike [2n-1], kjer velja n=1,…,...

 • 28. februarja, 2009

  Mikrorobot za AVR in 8051 mikrokontrolerje

  Predstavljam vam novo različico Mikrorobota z integriranim adapterjem za AVR mikrokontrolerje (slika 1a), ki dobro deluje tudi z 8051 mikrokontrolerji AT89S8252/8253 in z AVR-jem ATmega8515. Vse, kar je treba narediti, je, da se stikalo S9 preklopi v ustrezen položaj. Koncept Mikrorobota je podrobno opisan v reviji Svet elektronike št. 113...

Stran 7 od 7