Archive for Za začetnike

 • 4. januar, 2015

  Majhne uganke za mlade elektronike (1)

  Prve formule, s katerimi se sreča mladi elektronik, so prav gotovo tiste, s katerimi izračunamo nadomestno upornost dveh uporov. Če sta dva upora povezana serijsko, kot je to prikazano na sliki 1 zgoraj, bo skozi oba tekel enak tok, padca napetosti na obeh uporih pa se bosta seštela. Skupna upornost...

 • 1. november, 2012

  XMEGA za začetnike (1)

  Vsi, ki se že dalj časa srečujemo z mikrokontrolerji družine AVR, smo v kakšnem malo bolj zahtevnem projektu naleteli na različne omejitve, zaradi katerih končna rešitev ni bila tako preprosta in elegantna, kot je bila videti na začetku. Te omejitve so lahko velikost programskega ali delovnega pomnilnika, pomankanje ustrezne periferije,...

 • 28. februar, 2011

  Napajanje elektronskih vezij II., L200 (18)

  Ko si priskrbimo vir enosmerne napetosti, ki jo še dodatno zgladimo s kondenzatorjem, imamo dobro osnovo za izdelavo stabiliziranega vira napetosti, ki nam bo napajal tudi najbolj zahtevne elektronske naprave. Čemu toliko prahu okrog napajanja? Vsako integrirano vezje ima v tehnični dokumentaciji podano najvišjo napetost, pri kateri še sme delovati....

 • 14. februar, 2011

  Elektronski termostat s senzorjem KTY 81

  Zima je tu in z njo tudi vsakoletni problemi v zvezi z njo. Vsi smo se že srečali z neprijetnimi posledicami prenizkih temperatur. Za nekoga je prenizka temperatura 5 °C, če v nekem prostoru prezimuje občutljive rastline, za nekoga drugega pa je spodnja temperatura šele pri -4 °C, če v...

 • 15. december, 2010

  Uporovna lestvica

  Za označevanje uporov “UPOROVNA LESTVICA” se uporabljata dva osnovna načina: ALFANUMERIČNO OZNAČEVANJE (označevanje s pomočjo številk in črk), OZNAČEVANJE S POMOČJO BARVNIH PRSTANOV. Alfanumerično označevanje najpogosteje uporabljamo za označevanje uporov večjih moči. Vsi potrebni podatki se enostavno napišejo (natisnejo) na površino upora. Namesto standardne oznake se za mersko enoto upornosti...

 • 28. julij, 2010

  Spajkanje TQFP komponent

  Spajkanje TQFP komponent že sodi v težje in zahtevnejše naloge. Predvsem se to opazi pri komponentah, ki imajo zelo majhen razmak med priključki. Takšno je vezje FT232RL.   Na sliki v tem članku se ne vidi, kako zelo skupaj so priključki tega SMD elementa. Spajkanje teh priključkov je možno na...

 • 30. november, 2009

  Elektronika za začetnike – FET-i (4)

  Tranzistor z učinkom polja (FET), temelji na nadzorovanem električnem polju in s tem na nadzorovano prevodnost kanala z vplivom na nosilce toka v polprevodniškem materialu. FET tranzistorje včasih imenujemo tudi unipolarni tranzistorji ker uporabljajo nosilce toka enega tipa, medtem ko bipolarni (BJT) tranzistorji uporabljajo nosilce obeh tipov. Koncept FET tranzistorja...

 • 31. julij, 1994

  Avtomatski polnilec akumulatorjev od 0.1 do 3A

  V eni prvih številk revije Svet Elektronike (št.6) smo objavili avtomatski polnilnik akumulatorjev, ki je doživel lep sprejem med bralci. Letošnja zima sicer še ne kaže zob, vendar neminovno prihajajo hladnejši časi. Zato smo se v uredništvu odločili, da ponovimo uspešen projek iz prvih številk revije. Tudi zime niso več...

 • 2. februar, 2015

  Majhne uganke za mlade elektronike (2)

  V današnjem nadaljevanju člankov s tem naslovom se bomo lotili reševanja ugank, ki sem jih zastavil v prejšnjem prispevku: kako izračunati nadomestne upornosti med točkami X in Y, X in Z ali X in T na kocki, katere robove tvorijo upori, ki imajo enako upornost R. Model kocke, ki je...

 • 2. maj, 2012

  MikroPin, AVR razvojni sistem za 10 € (1)

  Najnovejša pridobitev v družini razvojnih orodij je MikroPin, ki je namenjen predvsem mladim uporabnikom in vsem tistim, ki bi želeli spoznati svet mikrokontrolerjev s čim manjšimi stroški. V zadnjih desetih letih smo razvili in ponudili svojim bralcem več razvojnih ploščic za mikrokontrolerje družin 8051 in AVR: dve Bascom testni plošči,...

 • 2. maj, 2011

  Elek­tro­ni­ka za za­čet­ni­ke – Mini stikalni napajalnik

  Kadar želimo baterijsko napajati neko prenosno napravo, se vedno pojavijo težave z izbiro primernega števila baterijskih členov, saj zelo težko dosežemo točno napetost, pri kateri bi želeli, da naše vezje deluje. Če vzamemo klasične baterije, lahko dosežemo napetost 3 V, 4,5 V in 6 V, nikakor pa standardnih 3,3 V...

 • 13. februar, 2011

  Elektronika za začetnike – Avdio ojačevalniki (7)

  Zvok lahko ojačimo. K sreči! To lahko praktično zelo dobro preverimo na kakšnem koncertu, ko organizatorji in tonski tehniki na kup zložijo več deset kubičnih metrov zvočnikov, ki jih napajajo z več deset kilovati električne moči. Tako lahko drobceno bitje na odru zabava več tisoč glavo množico poslušalcev na velikem...

 • 7. februar, 2011

  Frekvenčni generator z mikrokontrolerjem

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović Po­glej­mo si naj­prej, kaj lah­ko do­se­že­mo s "stan­dar­dni­mi" za to na­me­nje­ni­mi Ba­scom ru­ti­na­mi. Gre za ukaz So­und, o ka­te­rem v Hel­pu pi­še na­sled­nje: SO­UND pin, du­ra­ti­on, frequency pin Ka­teri koli V/I pin, npr. P1.0 du­ra­ti­on Šte­vilo pul­zov, 1 - 32768 frequency Tra­ja­nje stanja 0” ali “1” na iz­bra­nem pi­nu Iz­bra­ni pin...

 • 3. februar, 2011

  SMD spajkanje v reflow pečici

  SMD spajkanje v reflow (pretaljevalni) pečici ni mačji kašelj. Za začetek se moramo odločiti, katero pečico uporabiti. Odločitev bo temeljila na velikosti tiskanega vezja, ki ga bomo še lahko spajkali v naši pečici. Večje vezje zahteva zmogljivejšo (in dražjo) pečico. Na spletu lahko najdemo veliko različnih nasvetov, kako sami naredimo...

 • 31. januar, 2010

  Kako označujemo upore

  V klasičnem elektronskem vezju s številnimi elektronskimi elementi so najštevilčnejši vsekakor majhni valjasti elementi – upori. Le-ti povezujejo aktivne elektronske elemente (tranzistorje, integrirana vezja in drugo) v edinstveno celoto – elektronsko napravo. Upori so pasivni elektronski elementi, ki nasprotujejo (se upirajo) pretoku električnega toka. Pri tem velja naslednje pravilo: Če...

 • 31. januar, 2010

  Elektronika za začetnike – Operacijski ojačevalniki (7)

  Gotovo ste že kdaj razmišljali o tem, da bi bilo zelo priročno, če bi v elektroniki obstajal element, ki bi z različnimi vezavami omogočal različne funkcije, za katere bi sicer z diskretnimi elementi in polprevodniki porabili precej denarja, prostora in energije. No, takšen element že obstaja, saj so nanj mislili...

 • 30. september, 2009

  Elektronika za začetnike – tranzistorji (3)

  Beseda »transistor« je kratica, ki je nastala s kombinacijo besed Transfer Varistor. Ta besedna zveza se je uporabljala za opis načina njihovega delovanja v zgodnjem obdobju njihovega razvoja. Obstajata dve osnovni vrsti zgradbe bipolarnih tranzistorjev – NPN in PNP tip, ki pravzaprav opisuje razporeditev polprevodniškega material P in N tipa...

 • 2. marec, 2015

  Majhne uganke za mlade elektronike (3)

  Kot uvod k tokratnim ugankam sestavimo vezje, ki ga vidimo na sliki 10 in malce spregovorimo o njegovem delovanju. S takšnim vezjem lahko preverimo delovanje kakšnih majhnih NPN tranzistorjev, na primer BC548B, poleg tega pa lahko izmerimo tudi njegovo tokovno ojačenje (hFE). Namesto BC548B lahko vzamemo katerikoli tranzistor podobnih karakteristik...

 • 9. julij, 2014

  Detektor kovin

  Ali ste si kdaj želeli, da bi našli skriti zaklad? Ena od prvih naprav, ki sem jih naredil še kot otrok, je bil preprost detektor kovin. Kasneje sem izdelal nekaj kosov detektorjev po načrtih, ki so bili objavljeni v reviji SAM. Glede na ponudbo in cene, ki se gibljejo med...

 • 31. marec, 2011

  Napajanje elektronskih vezij III., stikalni napajalnik(19)

  Pri linearnih stabiliziranih usmernikih je zelo optimistično pričakovati izkoristek več kot 40 %, pri zelo slabo načrtovanih primerkih pa je ta odstotek lahko celo pod 20 %. Morda nas to niti ne moti preveč, če imamo na razpolago omrežno napetost in si lahko privoščimo, da nam več kot polovica energije...

 • 7. avgust, 2010

  Elektronika za začetnike – Tiristorji (6)

  Tukaj bomo opisali »težko industrijo« elektronike, tiristorje, triake in IGBT tranzistorje, ki jih praviloma uporabljamo v visokonapetostnih in močnostnih aplikacijah. Kljub temu je veliko možnosti uporabe teh polprevodnikov tudi v nizkonapetostnih vodah, zato je prav, da jih poznamo in povemo nekaj tudi o njihovi zgradbi, lastnostih, prednostih in možnostih uporabe....

 • 28. julij, 2010

  Kaj moramo vedeti pri SMD spajkanju

  SMD spajkanje je večni tabu – še posebej za nekoga, ki ni vešč spajkanja. Seveda pomaga, če imamo določene izkušnje s spakanjem “kasičnih THT (Throuh Hole Type)” komponent, vendar bo z dobro opremo in mirno roko možno spajkati SMD komponente brez nekih zahtevnih tečajev. Osnovno pri spajkanju SMD komponent je...

 • 2. april, 2015

  Majhne uganke za mlade elektronike (4)

  Odgovorimo najprej na uganko, zakaj v vezju s slike 12 tudi LED dioda, ki bi morala biti ugasnjena, vseeno šibko sveti? Pri opisu sheme smo upoštevali, da T1 ne prevaja, zato je Ic1 = 0. Vendar skozi Rc1 takrat teče bazni tok Ib2 in 0,1 mA je za veliko število...

 • 31. oktober, 2010

  Elektronika za začetnike – CMOS logična vezja serije 4000 (14)

  Logična vrata so osnovni gradniki v digitalni elektroniki, ki pozna visok (HI) in nizek (LO) logični nivo, enko (1) in ničlo (0) kot številki in binarni številčni sistem, s katerim lahko predstavimo vsako število. Z logičnimi vrati lahko izvajamo osnovne logične operacije, če pa jih sestavimo v bolj kompleksne vezave,...

 • 28. julij, 2010

  Osnove spajkanja

  Tukaj bomo pisali o spajkanju, osnovni veščini, ki jo mora obvladati vsak elektronik. Brez teh sposobnosti, boste pri tej zabavi ali poslu zelo težko shajali. Osnove so lahke, potrebujete samo veliko vaje in sčasoma vam bo spajkanje kot vožnja s kolesom.   Predstavili in razložili bomo osnovne pojme in postopke...

 • 31. maj, 2010

  Dodatno napajanje za zunanji trdi disk z USB priključkom

  Obstajata dve vrsti zunanjih trdih diskov (HDD) z USB priključkom: z lastnim napajanjem ali z napajanjem prek USB priključka. Za uporabo so bolj praktični prenosni 2.5” trdi diski, ker so najpogosteje izvedene s samo enim USB mini priključkom, prek katerega disk z USB vodila računalnika ne dobiva samo krmilnih in...

 • 29. april, 2015

  Majhne uganke za mlade elektronike (5)

  V prejšnji številki revije smo spoznali astabilno vezje – vezje, ki samodejno menja stanji na svojih izhodih – in potem ugotavljali, kako kapacitivnosti kondenzatorjev C1 in C2 vplivata na trajanje posameznega stanja. S kondenzatorjema večje kapacitivnosti bo vsaka od obeh diod svetila dalj časa in seveda obratno, če kapacitivnost zmanjšamo,...

 • 28. februar, 2011

  Elektronika za začetnike – Napajanje elektronskih vezij II. (18)

  Ko si priskrbimo vir enosmerne napetosti, ki jo še dodatno zgladimo s kondenzatorjem, imamo dobro osnovo za izdelavo stabiliziranega vira napetosti, ki nam bo napajal tudi najbolj zahtevne elektronske naprave. Čemu toliko prahu okrog napajanja? Vsako integrirano vezje ima v tehnični dokumentaciji podano najvišjo napetost, pri kateri še sme delovati....

 • 9. februar, 2011

  Polnilnik preko USB (Li-Ion/Li-Polimer_Cannon – NB_5L)

  V prejšnji, poletni, številki revije smo izdelali polnilnik litijevih akumulatorjev za kompaktne digitalne fotoaparate, katerega priključimo kar na USB vhod v računalniku ali pa uporabimo univerzalni adapter z USB vhodom. S tem se rešimo nekaj odvečnih kablov, s tem pa dobimo tudi bolj kompakten polnilnik. Če smo na poti še...

 • 30. november, 2010

  Elektronika za začetnike – CMOS logična vezja serije 4000 II (15)

  Logična vezja so razdeljena na različna področja s svojimi vnaprej določenimi funkcijami. V praksi se je izkazalo, da v vezjih vedno potrebujemo neke funkcije, na primer prikaz na 7-segmentnem LED prikazovalniku, števce, premikalne registre in podobno, zato so proizvajalci vsako takšno funkcijo združili v enem čipu, ki ga moramo le...

Stran 1 od 3