2. aprila, 2012

Programirajmo Android naprave z Basic programom (3)

Revija 196 196 33c - Programirajmo Android naprave z Basic programom (3)Revija logo sve - Programirajmo Android naprave z Basic programom (3)Tokratni program je namenjen izključno elektronikom. Na osnovi barvne kode bomo določali vrednosti in toleranco uporov. Pogledali si bomo, kako upoštevati priporočila iz prejšnjega članka o načrtovanju in prilagajanju uporabniškega vmesnika, odkrili alternativni način določanja dimenzij elementov ter se spoznali z uporabo dodatnih knjižnic.

Zasnova programa

Ker bomo uporabniški vmesnik narisali in ga kasneje prilagodili različnim dimenzijam in postavitvam zaslona, začnemo z definicijo štirih virtualnih naprav. Tako bomo lahko testirali podprogram za prilagajanje različnim dimenzijam. V resnici gre za dve napravi, z navpično in vodoravno postavitvijo. Virtualne naprave bomo poimenovali:

  • Tabletka_1024_600 – ležeče postavljen tablični računalnik
  • Tabletka_600_1024 – pokončni tablični računalnik
  • Telefon_320_480 – pokončni telefon
  • Telefon_480_320 – ležeči telefon
Revija 196 196 33a - Programirajmo Android naprave z Basic programom (3)

KLIK

To naredimo tako, da v B4A okolju izberemo »Tools -> Run AVD Manager«. Odpre se nam okno upravitelja navideznih naprav (slika 1). S pritiskom na gumb »New« se nam odpre okno za vnos nove naprave (slika 2). Vnesemo vse štiri naprave in jih shranimo. Ker bomo osnovni program dimenzionirali za telefon izberemo Telefon_320_480 ter kliknemo na gumb »Start«. Ko se emulator dokončno naloži poženemo še načrtovalca ekranov (v meniju izberemo »Designer«) in ga povežemo z napravo. Na površino naprave postavimo tri objekte vrste Panel, ki jih poimenujemo: Panel1, Panel2, Panel3. Na Panel1 narišemo upor s petimi obročki. Na Panel2 postavimo tri radijske gumbe za izbiro števila obročkov (3, 4, ali 5), na Panel3 pa izpisujemo rezultat (upornost in toleranco) (slika 3). V tabeli 1 je prikazan seznam elementov z vrednostmi lastnosti.

Revija 196 196 33b - Programirajmo Android naprave z Basic programom (3)

KLIK

Pri vseh elementih moramo odstraniti zaokroženost robov, tako da postavimo vrednost lastnosti »Corner radius« na 0 (nič). Postavitev shranimo pod imenom »KolobarckiP«, da bomo vedeli, da gre za pokončno postavitev. Seveda moramo določiti vse lastnosti, ker bomo to postavitev uporabili kot osnovo za kreiranje ležeče postavitve (slika 4). S kreiranjem ležeče postavitve začnemo tako, da najprej shranimo pokončno postavitev pod imenom »KolobarckiL«. Obstoječi ekran zasukamo za 90 stopinj tako, da izberemo okno emulatorja (kliknemo nanj z miško) in pritisnemo kombinacijo tipk »Ctrl + F11«. Ostale lastnosti so že prave, potrebno je le prestaviti elemente in morda nekoliko prilagoditi velikosti. Nove dimenzije si lahko ogledamo v spodnji tabeli:

Revija 196 196 33d - Programirajmo Android naprave z Basic programom (3)

KLIK

V primeru, da je program za našo lastno uporabo, so tudi dimenzije že prave. Če pa želimo program deliti še z drugimi, moramo dimenzije nekoliko popraviti. To storimo tako, da izračunamo razmerje širine in višine

Revija 196 196 33c - Programirajmo Android naprave z Basic programom (3)

KLIK

dejanske naprave glede na dimenzije naprave, ki smo jo uporabili za razvoj programa. Nato še pomnožimo ustrezne dimenzije vseh kontrol v programu:

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
   ActSir = Activity.Width
   ActVis = Activity.Height
   JePokoncno = (ActVis > ActSir)

Celotni članek

Program za download

Programirajmo Android naprave z Basic programom (3)

2012_SE196_33