1. oktober, 2018

Podjetje modum.io razvija naprave za beleženje temperature s podporo podjetja Rutronik

eestecRutronik GmbH
Avtor: Johann Papp
2018_267_25

Večja preglednost in zanesljivost celotne dobavne verige. Tehnologija veriženja blokov obljublja varnejše, hitrejše in preglednejše transakcije skozi celotno logistično verigo. Švicarsko zagonsko podjetje modum.io zato stavi na to tehnologijo pri svojem sistemu za dobavno verigo farmacevtskih podjetij. Njegovo jedro je naprava za beleženje temperature, ki jo je podjetje modum.io razvilo s podporo podjetja Rutronik. Rešitev pa je razširljiva tudi na druge panoge.

267 25 02 172x300 - Podjetje modum.io razvija naprave za beleženje temperature s podporo podjetja RutronikPri distribuciji medicinski izdelki ne smejo biti izpostavljeni pogojem, ki bi vplivali na njihovo kakovost. To predvsem zadeva temperaturo. Prenizke ali previsoke temperature lahko namreč zelo skrajšajo rok uporabnosti zdravil, cepiv ali biotehnoloških izdelkov ali jih celo uničijo. Na začetku leta 2017 so se pravila za prevoze takih izdelkov v EU še zaostrila: Predpis za dobre prakse pri distribuciji (Good Distribution Practice – EU GDP 2013/C 343/01) v 9. poglavju predpisuje, da morajo veletrgovci med drugim zagotoviti dokazila, da je bilo dovoljeno območje temperature upoštevano med celotnim prevozom.

Doslej so farmacevtska podjetja v ta namen sodelovala s ponudniki logističnih storitev, ki so medicinske izdelke prevažali v temperaturno stabilnih tovornjakih in zabojnikih. Vendar pa ta metoda ni stroškovno učinkovita, saj večina zdravil ni občutljiva na temperaturo. Kljub temu pa se tudi ta zdravila zaradi skladnosti z GDP pošiljajo na ta način. Z rešitvijo modum.io to odpade, saj lahko farmacevtska podjetja vseeno zagotovijo dokazila, ki jih zahteva GDP.

Vgrajena naprava za beleženje temperature

Jedro sistema modum je naprava za beleženje temperature, ki med prevozom nadzoruje temperaturo. Pred pošiljanjem uporabnik nastavi dovoljeno temperaturno območje ali mejne vrednosti za alarm z nadzorne plošče na poljubnem računalniku ali prenosniku, nastavlja pa lahko tudi intervale merjenja in še nekaj drugih meril. Ko se zdravila pakirajo za prevoz, zaposleni v skladišču pregleda informacije o pošiljki, na primer številko za sledenje, in vstavi napravo za beleženje v paket z zdravili. Pri avtomatiziranem pakiranju lahko postopek odčitavanja poteka tudi s tehnologijo NFC. Hkrati se v zalednem sistemu prikliče t. i. pametna pogodba (»Smart Contract«), ki jo predstavlja programska koda v verigi blokov.

Samodejna priprava dokazil

Zdaj je mogoče med celotnim prevozom iz naprave za beleženje krajevno priklicati trenutne in pretekle podatke o temperaturi. Ko blago prispe na cilj, se s pametno pogodbo (»Smart Contract«) v verigo blokov Ethereum shrani »Da« ali »Ne« glede na to, ali so bile upoštevane temperaturne omejitve, česar ni mogoče spremeniti. Temu se doda še vrednost za preverjanje izmerjenih in metapodatkov ter povezava do izmerjenih podatkov pri stranki. Prejemnik lahko v ta namen odčita podatke po vmesniku BLE brez odpiranja paketa.

Sistem modum tako zagotavlja upoštevanje GDP na več različnih ravneh:

  • Sama naprava za beleženje kaže prekoračitve temperaturnega območja s tremi lučkami LED (delovanje, merjenje, opozorilo).
  • Pripadajoča aplikacija za pametne telefone grafično prikaže podatke in morebitne prekoračitve omejitev, tudi če pametni telefon nima internetne povezave. Pošiljatelj poleg tega pri prekoračitvi omejitve prejme obvestilo, tako da lahko podatke takoj preveri in po potrebi izvede ukrepe.
  • Zabeleženi izmerjeni in metapodatki so v vmesniku sistema dostopni samo pooblaščenim osebam ter se prikažejo grafično. Namenjeni so preverjanju, primerjanju in vrednotenju procesov s strani strokovno ter tehnično odgovornih oseb.

V zaledju se potrjujeta pristnost in skladnost podatkov. To anonimizirano vrednotenje omogoča vpogled s strani poljubnih oseb, ob tem pa ga ni mogoče spremeniti ali brisati.

Serijski izdelek z nRF52832: Hitrejša povezava in prenos podatkov

Pri prvih prototipih, ki so bili uporabljeni za tri pilotske študije, je podjetje modum.io uporabilo napravo Multi-standard Sensor Tag na osnovi tehnologije SimpleLink podjetja Texas Instruments, ki podpira BLE 4.2. Za povečanje hitrosti in zanesljivosti povezave je podjetje Rutronik zaradi dobrih izkušenj priporočilo, da jo za serijski izdelek zamenjajo z napravo SoC nRF52832 podjetja Nordic Semiconductor. Ta naprava SoC z ultranizko porabo podpira BLE 5, ki največjo hitrost prenosa podatkov v primerjavi z Bluetooth 4.2 skoraj podvoji. Zaradi tega ni mogoče le prenesti večjih količin podatkov v krajšem času, ampak je zagotovljena tudi manjša poraba za prenos iste količine podatkov. Sistem nRF52832 poleg tega podpira tudi standard ANT in specializirane sisteme v frekvenčnem območju 2,4 GHz. Z vgrajeno oznako NFC omogoča tudi hitro izvenpasovno (Out-of-Band – OOB) seznanjanje za visokoavtomatizirano uporabo naprave za beleženje v industrijskih okoljih.

Farmacevtska industrija kot gonilna sila za veriženje blokov

Od takrat se je že začela serijska proizvodnja, vstop na švicarski trg pa načrtujejo za prvo četrtletje 2018. Za podjetje modum.io pa je ta sistem za farmacijo šele začetek in hkrati idealna gonilna sila za veriženje blokov. Ta panoga namreč zahteva najvišje standarde glede varnosti izdelkov in varnosti ter stabilnosti sistemov, ob tem pa zahteva visoko avtomatizirane in stroškovno učinkovite logistične rešitve. Ko se bo podjetje modum.io dokazalo tukaj, bo preprostejša tudi širitev na druge trge.

[Okvir:] Kaj je veriženje blokov?

Veriženje blokov (»blockchain«) je tehnologija, ki podatke o transakcijah združuje v t. i. bloke, ki se shranijo v decentralizirano omrežje tako, da jih ni mogoče spreminjati. Različni bloki se zaporedoma zbirajo na seznamu logično razporejenih transakcij in tako tvorijo verigo (»chain«). Vsaka transakcija dobi svojo časovno oznako, povezovanje vrednosti za preverjanje pa zagotavlja, da se ujema izključno s predhodno transakcijo. Ker so podatki shranjeni na vsakem računalniku in trdem disku v omrežju, postanejo naknadni posegi ali brisanje vnosov takoj očitni ter tako nemogoči. Za celovitost transakcij je namenjen mehanizem za ugotavljanje strinjanja. Vsebina verige blokov so lahko poljubni podatki, pogodbe, dokumenti, računalniški programi ali vrednosti valut. Pomemben primer, ki omogoča vključevanje neodvisnih programov, je kriptovaluta Ethereum. Ta podpira t. i. pametne pogodbe (»Smart Contract«).

Revolucionarna novost tehnologije veriženja blokov:

  • Varnost: Zaupanje je vzpostavljeno s tehničnimi sredstvi, za kar smo doslej potrebovali zaupanja vrednega posrednika, npr. banko, notarja ali podobno. To omogoča varno medsebojno poslovanje podjetij, organizacij in posameznikov, ki se med seboj ne poznajo.
  • Dokazljivost in preglednost: Vsak udeleženec lahko kadar koli vidi in spremlja vsako transakcijo v verigi. Veriženje blokov s tem zagotavlja veliko mero varnosti in omogoča samodejno dokazljivost pri izpolnjevanju ustaljenih postopkov. Dokazljivost obsega vsa podjetja oz. dele v omrežju.
  • Hitrost in avtomatizacija: Določeno transakcijo je mogoče opredeliti kot sprožilec za drugo transakcijo. Tako je mogoče na primer samodejno izvesti plačilo, ko je blago dostavljeno na zahtevan način. Postopek se zato izvede hitreje, preprosteje in brez nevarnosti poseganja vanj.
  • Sistem deluje globalno in je neodvisen od platforme ter programske opreme.
Rutronik GmbH
Podružnica v Ljubljani
Motnica 5, 1236 Trzin, Slovenia
E-pošta: rutronik_si@rutronik.com
Tel. +386 1 561 09-80
www.rutronik.com