1. marca, 2020

Ogledali smo si sejem IFAM 2020 (1)

Slike LOGOTIPI Svet elektronike color 300x92 - Ogledali smo si sejem IFAM 2020 (1)

IFAM sejem, prvi večji dogodek v letu 2020 na področju avtomatizacije, robotike, elektronike in mehatronike je za nami. Vsako leto lahko vidimo vse večjo ponudbo najnaprednejše opreme in tehnologije za masovno proizvodnjo v industriji. Pa tudi rešitve, kako čim več izdelati v čim krajšem času, pri tem pa ohraniti zadosten nivo kvalitete izdelka. Pomemben člen proizvodne verige je kontrola ustreznosti najpomembnejših parametrov izdelka, s katerimi proizvajalec zagotavlja takšne lastnosti posameznega sestavnega dela ali končnega izdelka, ki jih kupec od njih pričakuje.

Slovenija ima omenjena področja zelo aktivna, o čemer brez dvoma priča pestra ponudba razstavljavcev s tehnološko vrhunskimi izdelki in njihova strokovna usposobljenost v zvezi z njimi, tako s svetovanjem pri izbiri, kot tudi pri uporabi in njihovi integraciji v proizvodne procese . Lahko smo prepričani, da ne bi bilo takšne vrhunske ponudbe in strokovnosti razstavljavcev, če ne bi bilo investicij na tem področju, investicije pa pomenijo neprestan razvoj, napredek in uvajanje vrhunske opreme in najsodobnejših tehnologij v proizvodne procese.

Sejem IFAM je kot organizator speljalo podjetje ICM d.o.o iz Celja, ki se z organizacijo sejemskih dogodkov ukvarja že dve desetletji. Direktor podjetja je gospod Toni Laznik, ki je bil pobudnik te, zadaj že skoraj polnoletne sejemske prireditve. Gre za človeka, ki sejem gotovo pozna do najmanjše podrobnosti, zato so mi pri reportaži s sejma njegova razmišljanja o IFAM-u v veliko pomoč.

Najprej sem želel slišati njegovo mnenje o sejmu, kakšno vlogo ima v slovenskem prostoru za razvoj, napredek in neprestano prisotnost ključnih novosti, ki za neko podjetje lahko pomenijo tehnološko prednost pred konkurenco v kateremkoli segmentu proizvodnje, ki smo jih že uvodoma omenili. »Brez neke načrtne analize težko postrežem z verodostojnimi podatki, lahko pa povem svoj vtis in mnenje o sejmu, ki sem ga dobil ob razgovorih z razstavljavci in obiskovalci sejma IFAM. Vsa področja, ki jih sejem pokriva, avtomatizacija, robotika, elektronika in IKT za digitalizacijo, ciljajo na večjo dodano vrednost, torej na cilje, ki naj bi jih Slovenija dosegla na nivoju EU, kar pomeni prek 60.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega.« je dejal g. Laznik. »Zato lahko sejem označimo kot dogodek, ki si na vsak način zasluži pozornost javnosti v slovenskem prostoru, ne samo ozaveščenih pravnih subjektov, temveč tudi tistih, ki skrbijo za gospodarstvo, za šolstvo in znanost. V letošnjem letu smo v tem kontekstu naredili še en preskok, dokazali smo namreč, da je IFAM dogodek, ki skrbi za visokotehnološke industrijske sfere, kjer smo poleg avtomatizacije, robotike, elektronike in IKT za digitalizacijo odprli vrata tudi področju za umetno inteligenco. V sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan smo namreč organizirali seminar za umetno inteligenco v industriji in družbi, kar je po mojem mnenju prvi korak k tistemu, kar je vizija avtomatizacije in robotike, ne samo v industriji ampak tudi na področju humanoidnih ved in znanosti, tudi robotov, ki se bodo v naslednjih desetih ali petnajstih letih brez dvoma vse bolj intenzivno pojavljali v naši sredini.« je zaključil g. Laznik.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Vsako leto se na IFAM-u najavim za razgovor na razstavnem prostoru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, katere predstavnik je gospod Joško Rozina, podpredsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Ker imamo podobno stališče in delujemo na istem področju, mi je njegovo mnenje odličen kazalec o njegovem dejanskem stanju in res sem dobil koristne informacije!

»Obdobje med dvema IFAM dogodkoma lahko svoje razmišljanje o tem strnem v nekaj točk. Prva je prav gotovo dejstvo, da vsa področja, ki jih s svojo vsebino pokrivata reviji Svet elektronike in Svet mehatronike, nezadržno prodirajo v vse pore gospodarstva. To, da nam v ozadju vseh teh področij primanjkuje ustreznih kadrov, ker se v preteklih letih nismo znali pravilno odločiti, oziroma jih nismo znali prav usmerjati, pa je druga ugotovitev, ki nikakor ni razveseljiva, je pa realnost, ki jo živimo in katere posledice občutimo že v tem trenutku. Ta problematika še vedno ostaja, saj v osnovnih šolah ni nobenega pravega poudarka na tehničnih področjih, zato se izgublja velik potencial bodočih dijakov, vzrok pa je brez dvoma dejstvo, da je bil predmet tehnični pouk prestavljen iz višjih v nižje razrede osnovne šole.« je dejal g. Rozina. »Tako mladostnik v osmem ali devetem razredu osnovne šole pred odločitvijo o svojem nadaljnjem šolanju nima neke jasne predstave o tem, kaj pravzaprav pomeni izobraževanje v eni izmed tehničnih smeri. Tu je morda treba omeniti, zakaj je na sejmu IFAM dobrodošla prisotnost Sekcije elektronikov in mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Predstavljamo namreč to, kaj se dogaja v tehničnih šolah, kar je pomembno, ker ima veliko dodano vrednost in resnično bi bil že čas, da to spoznajo tudi tisti, ki so odgovorni za področje izobraževanja, torej minister za šolstvo in sekretarji za šolstvo in bi se morda pridružili kakšni zgodbi, ki jih pišemo in predstavljamo na sejemskih prireditvah, kot sta IFAM in MOS, ali pa morda na kakšnih lokalnih dogodkih, konferencah, recimo v Trbovljah ali v Škofji Loki. V dolgi vrsti let sodelovanja z ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko, FE in mariborsko FERI smo ugotovili, da je velik potencial v sodelovanju med fakultetami, srednjimi šolami in osnovnimi šoli po vertikali, morda celo v predšolsko obdobje. Če pogledamo le elektroniko, so v malem gospodarstvu velike težave, saj v prav vseh vejah industrije postajajo stroji vse bolj kompleksni. To pomeni, da pravzaprav vse temelji na elektroniki, ki potrebuje vzdrževanje in tehnično osebje, ki je za to usposobljeno. Z neizobraženim kadrom bodo rezultati na tem segmentu bolj klavrni in na to moramo biti pripravljeni. Še en zanimiv pojav lahko omenim, ki ga opažamo, namreč, za mikro in mala podjetja je veljalo splošno prepričanje, da so v tem segmentu stroke neranljiva, pa ni tako! Vse več teh podjetij se namreč pojavlja kot kooperant velikim sistemom, ti pa so del globalnega sveta, ki zahteva in je pripravljen sprejeti vsaj takšno raven kvalitete, ki zadovoljuje njegove minimalne zahteve. Za to tudi ta mala podjetja potrebujejo kvalitetna orodja in stroje ter usposobljeno, izobraženo delovno silo, ki dela ali upravlja z njimi. Brez kančka dvoma lahko rečemo, da bi bilo potrebno na tem področju nujno ukrepati, sicer lahko pridemo do točke, ko nam tudi gora vrhunske opreme ne bo v korist, ker ne bo ljudi, ki bi jo znali nastavljati, prilagajati različnim procesom v proizvodnji, vzdrževati, uporabljati in s tem iz nje izvleči potencial, ki ga s svojimi lastnostmi ponuja in zagotavlja. Čaka nas torej cela vrsta izzivov, katerih reševanje še zdaleč ne bo preprosto. Vključiti želimo gospodarstvo, da se s svojimi predlogi bolj aktivno vključi v sistem izobraževanja, v obratni smeri pa želimo doseči, da bi šolski sistem prisluhnil željam in potrebam gospodarstva na praktičnem delu usposabljanja.« je zaključil g. Rozina.

Institut Jožef Stefan
Institut Jožef Stefan lahko brez slabe vesti imenujemo hiša slovenske znanosti, ki v deželo prinaša najnaprednejše ideje iz vsega sveta, jih razvije, obdela in prilagodi ter pripravi za praktično uporabo pri nas. Zato nam je njihovo mnenje zelo pomembno, saj so pravzaprav zadnja stopnica, kamor lahko pri nas stopi vrhunski strokovnjak. Imel sem srečo, da sem se lahko o tem pogovoril z gospodom Rudijem Panjtarjem, vodjo Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva, tovarne prihodnosti – SRIPToP.

Kot tiskan medij sta reviji Svet elektronike in Svet mehatronike specializirani za vsa področja, ki se jih dotika sejem IFAM. Pri naših razgovorih z razstavljavci je čutiti vse večjo bojazen, da bo kadrovska praznina strokovnjakov s teh področij v nekem trenutku povzročila blokado, da bomo imeli na razpolago vso najsodobnejšo tehnologijo in opremo, pa ne bo ljudi, strokovnjakov, ki bi jo bili sposobni učinkovito uporabiti. Gre za vse vrste tehničnih smeri izobraževanja, za kadre vseh stopenj izobrazbe na področjih, ki jih pokriva sejem IFAM. Prihajamo v dobo, v kateri bodo ta znanja ključna za delovanje česarkoli, saj je na delovnem mestu, na primer delavca na proizvodni liniji, ki smo mu lahko nekoč rekli delavec, potreben operater z vsaj minimalnim poznavanjem prav vseh področij, ki so zastopana na sejmu IFAM.

To pomeni, da se zavedamo teh potreb v prihodnosti, vendar za zdaj v smeri izobraževanja in usmerjanja kadrov še oklevamo. Zanimalo me je, kakšno mnenje ima o tem direktor SRIPa Tovarne prihodnosti, ki prihaja iz Instituta Jožef Stefan, gospod Rudi Panjtar.

»Že v gimnaziji me je zanimala tehnika, bil sem navdušen radioamater, zato sem študij nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko. Na svoji karierni poti sem bil razvojnik, inovator, direktor in računalniški strokovnjak na različnih področjih in lahko rečem, da so mi v življenju vsa ta akumulirana znanja zelo koristila, sploh pa zdaj, ko vodim to zahtevno tehnološko področje.

Če pogledamo potrebe tovarn prihodnosti, je multidisciplinarno znanje tako odločevalcev kot inženirjev izjemno pomembno, saj moraš zelo dobro razumeti posledičnost učinkov in uporabe prepletenih tehnologij. V današnjem času je namreč na voljo veliko različnih tehnologij, ki jih lahko uporabimo, vendar moramo imeti celostni pogled o tem, kakšno korist nam te tehnologije prinašajo v posameznih fazah poslovnega procesa. Vsaka nova tehnologija namreč ne prinaša dodane vrednosti, če je ne znaš prav uporabiti, prav tako je sočasno z uvedbo novih tehnologij potrebno spremeniti in izboljšati procese ter celo spreminjati poslovne modele.« je dejal g. Panjtar.
»Kljub rasti avtomatizacije in robotizacije, bomo namreč posel in delo v tovarnah delali ljudje, zato je zelo pomembno, da obvladujemo tudi »mehka« znanja za vodenje ljudi in procesov, saj moramo ljudi pripraviti in izobraziti za nove tehnologije pred njihovo dejansko uporabo. Velikokrat je napačen pristop k avtomatizaciji in uvajanju novih tehnologij povod za odpor pri sprejemanju novosti, strah pred izgubo delovnih mest zaradi uvajanja umetne inteligence in robotov in tako naprej.

V SRIP Tovarne prihodnosti je pomembno področje razvoj človeških virov, kjer pripravljamo modele kompetenc za prihajajoče tehnologije, kar bo stimuliralo tudi možnost hitrejšega prilagajanja učnih programov.

Vizija samoučeče in samodelujoče tovarne je še zelo daleč, v vmesnem času, ko bomo pripravljali gradnike take pametne tovarne, pa bo nastalo veliko novih delovnih mest, na katerih bodo potrebni strokovnjaki z novimi znanji. Pospešeno je potrebno uvajati določena tehnična znanja že v osnovne in srednje šole in v korak z novimi tehnologijami prilagajati izobraževalne programe. Ne morem si namreč predstavljati, da v prihodnosti dijak po končanem šolanju ne bi resnično obvladal računalnika. Pa ne gre le za potrebe izobraževanja in poklica, stroke, ampak tudi za lastno uporabo, svoje interesne aktivnosti ter komunikacijo z digitalnim okoljem okoli nas in to skozi vsa življenjska obdobja.

Opisal vam bom lep primer iz svoje prakse, kako lahko z voljo in idejo premikamo meje. V okviru zunanjega ministrstva smo pred časom organizirali predstavitev dosežkov slovenske robotike na Danskem. Delegacije so se udeležili predstavniki Podjetniškega inkubatorja Kočevje, ki so obiskali podjetje, ki izdeluje majhne izobraževalne robotke. Ko smo se vračali nazaj v Slovenijo, smo že na poti delali načrte, kako bi to implementirali v Sloveniji, saj se je zamisel vsem zdela odlična. Takoj smo tudi našli vzporednice Kočevje-Yaskawa-robotika, zanimanje javnosti za to področje in z veseljem smo podprli inkubator, da je izšolal 150 inštruktorjev za delo s KUBO robotki v osnovnih šolah. Robotki KUBO so učni pripomoček, ki je prilagojen izobraževanju otrok na nepredmetni stopnji (prva triada, 6 do 9 let), ko ima učitelj več svobode pri zbiri načina, kako predstaviti posamezno snov in kako interdisciplinarno povezati več predmetov v uporabno znanje, ki otroke nauči logičnega razmišljanja. Uporabiti ga je mogoče pri različnih predmetih, zelo pomembno pa je, da se s tem bistveno spremeni koncept učenja, saj se prehaja iz učenja »na pamet« na koncept logičnega razmišljanja in povezovanja. Učitelji so navdušeni, ravno tako tudi otroci in upamo, da bomo simpatične robotke sistematično razširili v čim več osnovnih šol v Sloveniji.
Dandanes ne govorimo več samo o pametni tovarni, marveč o pametni tovarni, ki se nahaja v pametni zgradbi pametnega mesta. Z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij in komunikacij omogočamo integracijo, ki zajema vse več podatkov, na osnovi katerih lahko do skrajne mere optimiziramo stroške, porabo energije in praktično vsak proces, kar lahko zelo vpliva na kakovost bivanja in dela v našem okolju.

Področje SRIP Tovarne prihodnosti vsebuje ključne omogočitve tehnologije, ki naj bi omogočale razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Vendar višje dodane vrednosti in izvoza visokotehnoloških izdelkov v Sloveniji ne dosegamo po predvidenem scenariju. Pogrešamo sistem spodbud za odcepljena visokotehnološka podjetja, ki bi omogočil lažje in manj tvegano prehajanje strokovnjakov iz znanstvene v gospodarsko sfero. Največjo dodano vrednost imajo visoko-tehnološka podjetja. Njihovo število in rast državo bogati, toda tudi če rastejo počasneje, ostaja dodana vrednost visoka, saj znanje največ prispeva k dodani vrednosti. Pri nas je ta prehod iz znanstvene sfere v podjetništvo zapleten in težaven, zato se ga lotevajo le redki znanstveniki. Veliko je administrativnih ovir, pa licence in patenti iz delovnega razmerja ipd… Če znanstvenik stopa na samostojno podjetniško pot, mora biti v uspeh zelo, zelo prepričan in vsaj za nekaj časa svoj socialni status podrediti samo temu cilju. Srčno upam, da bo nova zakonodaja prinesla prepotrebne spremembe na tem področju.

Spet lahko povem nekaj o danski dobri praksi v podobnih primerih. Univerza doktorskim študentom, ki v okviru svojega doktorskega študija razvijajo bodisi izdelek ali tehnologijo in želijo z izdelkom uspeti v podjetniškem svetu, že v okviru njihovega doktorskega študiju pomaga zgraditi podjetje. Doktorski študent izpelje projekt, ustanovi podjetje katerega delničar je tudi univerza. Obenem univerza tudi omogoča, da se v primeru neuspeha njegovega projekta lahko doktorski študent vrne na univerzo. S tem dobi mlad človek, raziskovalec, malo več poguma, da si upa začeti svojo lastno pot. To so leta, ko si vsak ustvarja kariero in tudi družino, zato je težko sprejeti na pleča tako velik riziko. Na tak način je nastalo znano podjetje UniversalRobots, ki je bilo znanilec novega trenda v robotiki – sodelovalnih robotov.
Tudi zaradi takih priložnosti odhajajo mnogi naši sposobni kadri v tujino in tam izkoristijo to možnost, ker je pri nas preprosto ni. In tu vidim priložnost, ki se ponuja Sloveniji kot vzorec, po katerem bi lahko nastalo mnogo več visokotehnoloških podjetij. S tem pa bi postali tudi bogatejša država.« je zaključil g. Panjtar.

AX elektronika
Na IFAMU smo prisotni vsako leto, smo medijski sponzor sejma in izdajamo reviji Svet elektronike in Svet mehatronike, ki s svojo vsebino segata prav vsa področja, ki jih sejem pokriva, v avtomatizacijo, robotiko, elektroniko in ICT za digitalizacijo. Z ozkega področja elektronike izdajamo edino slovensko revijo Svet elektronike z novostmi, tehnološkimi prelomnicami, projekti, programiranjem na vseh nivojih in samogradnjami. Elektroniko želimo približati vsem, ki jo želijo spoznati, ki jim je opis ali navodilo v veliko pomoč le, če sta v slovenskem jeziku. Marsikomu so prav članki v naši reviji pomagali pri izbiri svojega poklicnega ali študijskega izobraževanja, zato smo mnenja, da moramo na tem vztrajati. Naši reviji sta zato namenjeni ne samo strokovnjakom ampak tudi vsem tistim, ki želijo le spoznati svet, v katerega bodo vstopili, če se usmerijo v tehnično področje. Gre za sinergijo vsega, kar predstavlja sejem IFAM, sicer so posamezna področja res ločena med sabo, vendar je zelo dobro poznavanje vseh ključnega pomena za uspešno delo, ustvarjanje razvoj ali raziskovanje. Skrbimo za to, da bralce seznanjamo z novimi prihajajočimi materiali, tehnologijami, izdelki in trendi svetovnega razvoja v vseh smereh.

Poleg obeh revij smo tudi založnik strokovne literature s področja elektronike in programiranja, ki so prav tako redkost pri nas in marsikomu prvi stik s področji, ki so osnova današnjemu načinu življenja, proizvodnje, zabave in tudi ljubiteljskih dejavnosti posameznikov. Verjamemo, da mnogim odpiramo vrata v svet, v katerega si sicer morda ne bi upali vstopiti in upamo, da s tem na svoj način prispevamo k temu, da se bodoči strokovnjaki, ki so nagnjeni bolj k tehničnim smerem študija, lažje odločijo, po kakšni poti želijo doseči svojo izobrazbo.

Posebno pozornost v našem podjetju namenjamo organizaciji konference IKTEM, ki zajema področja sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, elektronike in mehatronike. To je pravzaprav srečanje strokovnjakov, ki so jim te teme že domače in želijo hiter vpogled v novosti na teh področjih, v želji, da vse pridobljene informacije izkoristijo v svojih rešitvah. Predavajo strokovnjaki iz Slovenije in tujine, ki posamezna področja zelo dobro poznajo, znajo svetovati, odgovarjati na vprašanja udeležencev in praktično izpeljati delavnice, ki so marsikomu pravzaprav začetek, prvi stik z novostjo, ki je bila predstavljena prav na naši konferenci.

Velik del tiste dodane vrednosti, ki jo konferenca prinaša vsakemu posameznemu udeležencu, je druženje in izmenjava izkušenj, saj se na konferenci zberejo tisti, ki so profesionalno vključeni v omenjena področja in lahko verjamete, da se imajo o čem pogovarjati! Tudi to je pomembni del tega dogodka, saj je smisel konference tudi združevanje in povezovanje strokovnjakov istih, pa tudi različnih področij, tu se sklepajo dogovori za sodelovanja, izvedbe rešitev, ki so nekomu vsakodnevna praksa, nekdo drug pa na istem področju šele orje ledino. Skupaj imamo znanja dovolj, nihče pa ne vsega, zato z vidika povezovanja in združevanja teh znanj vsakega posameznika konferenca deluje tudi kot nekakšna razstava znanja, sposobnosti in pripravljenosti udeležencev, da se vključijo tudi v zgodbe izven svojega podjetja in pripomorejo k temu, da so zaznamovane z uspehom, v skupno zadovoljstvo vseh sodelujočih.

V podjetju AX elektronika se ukvarjamo tudi z razvojem elektronike po željah naročnika, imamo spletno trgovino, v kateri lahko kupci naročijo predvsem KIT komplete elektronskih vezij, ki so bila opisana v kateri od revij »Svet elektronike« (beremo že 283. številko!), posamezne komponente, ki so uporabljene v teh vezjih in ostali material, ki ga potrebujete, da ta vezja tudi v praksi lahko uporabljate, od vseh vrst priključkov, do ohišij, hladilnikov, transformatorjev, potenciometrov, kablov in ostalega drobnega materiala. Tiskana vezja so sestavni del teh KIT kompletov, vsem pa ponujamo tudi možnost, da jim izdelamo tiskano vezje po njihovih načrtih, le poslati nam morajo datoteke, ki jih je ustvaril program, v katerem so ga risali. Gre za standardni format izhodnih datotek, ki jih znajo ustvariti vsi programi, ki so temu namenjeni, Gerber in Drill. Potem ponujamo dve možnosti, vezje lahko izdelamo z rezkanjem in je lahko dokončano že v istem dnevu, lahko pa se stranka odloči za izdelavo na panelu »PCB parcele«, s čimer dobi profesionalno izdelano dvostransko tiskano vezje z zaščitno spajkalno kritino (stop lak) in montažnim tiskom na obeh straneh. Na ta način vsem omogočamo izdelavo tiskanih vezij za prototipe z najnižjo ceno v Sloveniji!

Na sejmu IFAM smo vse to predstavili obiskovalcem tudi na »naš« način, torej s shemo pred sabo in spajkalnikom v roki, kot se za elektronike spodobi. Mnogi so se odločili in s spajkanjem elementov na tiskano vezje sestavili svojo malo elektronsko napravico, jo priključili na napajanje, preverili delovanje in jo potem obdržali kot dokaz, da so to res sami sestavili. Mnenja smo, da je v elektroniki potrebno le zbrati tisti začetni pogum, potem pa se zgodba spontano odvija naprej. Imeli smo res veliko obiskovalcev in veseli nas, da je bila med njimi navzoča tolikšna pripravljenost sodelovanja v naši delavnici spajkanja, kar morda kaže na to, da obstaja želja po znanju in spretnostih s tega področja, treba je le najti nekoga, ki ti je pripravljen nuditi osnovne napotke za začetek. In to razmišljanje nas vrača na začetek članka: kdaj mlademu človeku to predstaviti, mu dati možnost, da se v tem najde, da se nad tem navduši in odloči, kaj želi početi in doseči v svojem življenju.

Naš robot je bil prav tako zanimiva točka, na kateri si je z dobrim upravljanjem gibanja njegovih osi lahko vsakdo prislužil polletno naročnino na eno od naših revij po svoji želji. Časa je bilo tri minute, kar je večini zadostovalo, rekord pa je bil letos 1:06, torej minuta in šest sekund, fant je dijak srednje tehnične šole v Ljubljani. Še en dokaz, da prihajajo generacije otrok, učencev, dijakov in študentov, ki imajo izjemne sposobnosti, treba pa jim je dati priložnost, da jih pri sebi prepoznajo in razvijajo naprej z učenjem in praktičnim delom. Naše dejavnosti in prisotnost na sejmu IFAM so skromen prispevek k temu, da bo družbi prihodnosti na voljo kakšen vrhunski strokovnjak več, kot bi bil sicer.

MB-NAKLO – vir rešitev za 2020!
MB-NAKLO to leto ponosno praznuje 30 let obstoja. Delovanje podjetja so skozi vsa ta leta zaznamovali visoka kvaliteta produktov, bogato tehnično znanje, zanesljivost storitev ter pripravljenost na partnerski dialog. Različnim industrijam nudijo rešitve na področju orodij, strojev in avtomatizacije.

Razvijanje in ohranjanje osebnih stikov s partnerji vidijo kot zelo pomemben dejavnik pri doseganju skupnih ciljev in uspehov, zato so se tudi to letos udeležili sejma IFAM. Zelo pomembna jim je možnost, da se z obiskovalci v sproščenem okolju pogovorijo ter jim prikažejo novosti s področja komponent za avtomatizacijo procesov. Letos so si na njihovem razstavnem prostoru obiskovalci prvič ogledali tri novosti:

  • DEPRAG E-SFM – električna podajna vijačna enota
    DEPRAG je specialist na področju tehnologije vijačenja. Nova funkcijska enota za vijačenje z elektronskim krmiljenjem (E-SFM) je optimalno zasnovana za prilagodljivo izvajanje zapletenih nalog vijačenja in različne zahteve pri sestavljanju. Na voljo imajo različne izvedbe, s katerimi so izvedljivi procesi vijačenja za še tako zahtevne aplikacije.

Manipulator 3arm® – naprava za varno manipulacijo bremen do 50 kg
Ergonomske roke 3arm® M5 so najmočnejše in najbolj zanesljive ročno upravljane roke na trgu za manipulacijo z bremeni do 50 kg. Možna je uporaba čeljusti, vakuuma, magneta ali po meri. M5 predstavlja pravo rešitev pri zagotavljanju varnosti zaposlenih pri delu ter pri doseganju visoke produktivnosti. Na sejmu so jo imeli obiskovalci možnost tudi sami upravljati.

Kolaborativna vakuumska penasta prijemala SCHMALZ FXCB
SCHMALZ je specialist za vakuumsko tehniko. FXCB predstavlja prijemalni sistem z nizko maso in vgrajenim pnevmatskim generatorjem podtlaka za manipulacijo obdelovancev na področju interne logistike. Je odlična rešitev za stacionarno manipulacijo s kolaborativnim robotom, uporablja pa se tudi za paletizacijo in depaletizacijo kartonskih škatel.

Za več informacij in tehnično svetovanje so vam v podjetju MB-NAKLO vedno razpolago.

Alkatron
Podjetje Alkatron iz Novega mesta je ekskluzivni zastopnik podjetja Phoenix Contact za Slovenijo. Letos so predstavili novost v svoji ponudbi, EMpro – najhitrejši način merjenja energije do sedaj. Z multifunkcionalnimi napravami EMpro za merjenje energije proizvajalca Phoenix Contact lahko največ pridobite s prihrankom časa, ki je potreben za ožičenje in konfiguracijo. Izkoristiti velja prednosti pametnih funkcij spletnega strežnika za izbiro komunikacijskega protokola, vrste omrežja in konfiguracijo merilnega vhoda. EMpro merilnik energije je integriran v mrežo in pripravljen za uporabo v nekaj minutah.

Prednosti:

  • po zaslugi intuitivnega menija za namestitev so potrebni le trije koraki do merjenja energije
  • možnost direktne priključitve Rogowski tuljave kateregakoli proizvajalca
  • enostavno vzdrževanje prek pametnih funkcij spletnega strežnika
  • možnost zaklepanja za varnost podatkov

Zaključek 1. dela
V prvem delu reportaže s sejma IFAM sem strnil razmišljanja mnogih o preobrazbi v družbo prihodnosti, napovedi in predvidevanja, kako bo z uvajanjem sodobnih tehnologij v naše življenje, kakšne prednosti prinašajo, kje je strah pred tem neupravičen, kje so negotovosti in na kakšne težave utegnemo pri tem naleteti. IFAM pokriva področja, ki so ključna na vsaki točki tega procesa, saj so temelj te preobrazbe in daje obiskovalcem, profesionalcem in bodočim strokovnjakom vpogled v paleto možnosti, ki so že danes na voljo, da to dosežemo. Hkrati prihaja v našo zavest, da novi, drugačni časi brez dvoma prihajajo in nas opozarja, da moramo v korak z napredkom, če želimo ostati konkurenčni, izboljšati svoje procese, kvaliteto izdelkov in storitev in hkrati ceno tistega, kar ponujamo. Vsa infrastruktura, da to dosežemo, je že v tem trenutku na voljo, pograbiti je le treba informacije, ki so nam na voljo, jih obdelati in iz njih izluščiti tisto, kar nam predstavlja trenutno stanje in najti smernice za izboljšanje vsega v vsakem smislu. Več o sejemski ponudbi razstavljavcev bomo spregovorili v drugem delu reportaže, ki bo objavljena v naslednji številki revije.

AX elektronika d.o.o.
Avtor: Bojan Kovač
2020_283_15
https://svet-el.si
Tags: