Digitalna preobrazba z avtomatizacijo procesov in s procesno usmerjeno kulturo

A1 300x300 - Digitalna preobrazba z avtomatizacijo procesov in s procesno usmerjeno kulturoKomentarji, ki ste jih kdaj verjetno že slišali … »Naše podjetje mora postati bolj učinkovito.«, »Ali lahko optimiziramo ta postopek?«, »Naši procesi so prezapleteni«.

A1 Slovenija
2021-300-12

Skupaj s trendi, kot sta »veliki Podatki« in »Avtomatizacija«, ste morda celo razmišljali ali se spraševali, kakšne dejanske koristi lahko izvirajo iz takšnih tehnologij, še posebej, če smo v središču zgornjih izjav.

No, ena glavnih tehnologij na tem področju je procesno rudarjenje. Ta tehnologija ponuja nova sredstva za odkrivanje, spremljanje in izboljšanje procesov na različnih področjih. Eden glavnih rezultatov procesnega rudarjenja je, da pogosto ustvarja več časa za osnovne dejavnosti vašega podjetja. Procesno rudarstvo mora biti glavna hrbtenica, ki omogoča digitalno preobrazbo vašega podjetja z učinkovito avtomatizacijo.

Avtomatizacija za operaterje mobilnih omrežij ni nič novega. Avtomatiziramo aktivacijo SIM kartic, avtomatsko usmerjanje dohodnih klicev, aktiviranje ali izklop produktov in serviranje podatkov našim strankam. Avtomatizacijo pa uvajamo tudi na mnoga druga področja kot so kontroling in nabava. Olajšujemo tudi procese poročanja našemu oz. lastniku skupine katere del je A1 Slovenija, A1 Telekom Austria Grop – mehiškemu America Movil-u. Zaposleni avtomatizacijo sprejemajo odprtih rok, saj se tako zmanjša strah pred napakami, svoj čas pa lahko namenijo bolj zanimivim nalogam.

A1 1 300x83 - Digitalna preobrazba z avtomatizacijo procesov in s procesno usmerjeno kulturoAvtomatizacija procesov se začne s procesnim rudarjenjem. Ko stranka naroči nov produkt in vnese podatke, se le ti shranijo in procesirajo v raznih sistemih. Ustvarijo se digitalne sledi, ki se jih lahko vizualizira z orodji za procesno rudarjenje. Le ta prikažejo procese »AS IS« v interaktivni obliki. To pomeni, da zaposleni vidijo, kaj se s procesi dogaja v realnem okolju. Na voljo so posnetki procesov za nazaj in trenutno stanje. Oddelke v podjetju tako lahko opolnomočimo pri identifikaciji ozkih grl in pri optimizaciji ter poenostavitvi nalog oziroma procesov. To je izjemno okno priložnosti, ki ga prej nismo imeli.

Znotraj podjetja imamo še vedno precej ponovljivih nalog, kot so ročno kopiranje podatkov iz enega sistema v drugi sistem. Te naloge so dolgočasne, zato jih v vedno večjem obsegu izvajamo z roboti RPA. Le ti sledijo dejanjem ljudi in nato na enak način izvedejo naloge. »Robot« je v avtomatizaciji robotskih procesov programska oprema, ki se izvaja na fizičnem ali navideznem stroju. RPA-roboti so sposobni posnemati večino interakcij med človekom in računalnikom za izvajanje nalog brez napak kljub visoki hitrosti in količini. Končno gre pri RPA za avtomatizacijo nekaterih najbolj vsakdanjih in ponavljajočih se računalniških nalog in procesov na delovnem mestu, kar lahko tako poveča učinkovitost organizacij.

Pri kognitivni avtomatizaciji (natural language processing) je zelo pomembno domensko znanje. Marsikdo je že preizkusil razne »chatbote« ali »voice IVR«. To so rešitve, ki ponudijo pravi odgovor na vprašanje, zato je domensko znanje ključno. Zaposleni vedo kaj se reče, kako se reče, tako da se pomaga strankam ali pa zaposlenim. Učenje rešitve je zato odvisno od treninga, ki ga izvajajo zaposleni. V prihodnosti vidimo tudi vpeljavo rešitev obogatene resničnosti za pomoč našim strankam, pri postopkih kot so inštalacija internetne in TV opreme.

Vključevanje logistike v poslovno procesno avtomatizacijo
V internet se že dolgo ne vključujejo le mobilne naprave in računalniki, vendar tudi razna druga, večja ali manjša delovna sredstva ali orodja. Le ta so v veliki meri še vedno del operativne tehnologije podjetij (OT), ki je v tradicionalnih informacijskih arhitekturah ločena od poslovno informacijskega okolja (IT). Podjetja, ki se digitalizirajo pa sredstva čedalje bolj integrirajo v svoje procese s pomočjo platform interneta stvari. Le te omogočajo integracijo naprav v procesno avtomatizacijo na višjih nivojih.

V Avstriji in Švici tako na primer opremljamo več kot 10.000 vagonov tovornega železniškega prometa s pametnimi napravami, ki odgovornim službam in strankam sporočajo lokacijo tovora, predviden čas dobave, z uporabo orodij umetne inteligence ocenjujejo možnost okvare vagonov ter detektirajo udarce oziroma padce tovora. Na tak način povečujemo zadovoljstvo končnih strank, našim strankam pa omogočamo doseganje večje operativne učinkovitosti. Naprave lahko preko A1 digitalne platforme integriramo v procese vseh nivojev podjetja.

Pogosto opažamo, da se podjetja premalo posvečajo pripravi na uvedbo digitalnih rešitev. Rešitve se uvaja parcialno s pomanjkanjem celostnega in organiziranega pristopa, kar se potem odraža v napačno postavljenih prioritetah ter nezainteresiranosti zaposlenih. Velikokrat se razne digitalne pobude tudi ustavijo. Četudi pride do implementacije, programske rešitve velikokrat ne zaživijo v polnem potencialu. Še vedno se v veliki meri uporablja razne preglednice, ki niso najboljše komunikacijsko in koordinacijsko sredstvo za razbijanje medresorskih ovir (pogosto imenovanih informacijski silosov). Težji projekti s pravimi prihranki pogosto ostajajo v ozadju in zatiska se oči pred delom, ki je resnično pomemben. Da odklenemo celotno vrednost, je potrebno tako stanje v organizacijah pred implementacijami ne samo Interneta stvari, temveč tudi drugih naprednih orodij, izboljšati.

Internetu stvari se v praksi pogosto pripisuje premalo vrednost med drugim tudi zaradi relativno slabe pripravljenosti okolja organizacij

Skupaj z našo partnersko mrežo integratorjev, razvijalcev in ponudnikov programske ter strojne opreme za velika podjetja zato k digitalizaciji pristopamo celostno in vam tako omogočamo izkoristiti večji potencial interneta stvari.

https://pametneresitve.si

https://www.a1.si