1. oktobra, 2019

Micro:bit na šoli

Slike LOGOTIPI Svet elektronike color 300x92 - Micro:bit na šoliAvtor: Andrej Varsic
E-pošta: andrejvarsic@yahoo.com
2019_278_43

Projekt sta usmerjala Code Week Slovenija in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v sodelovanju  z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in podjetjem Microsoft Slovenija (sponzor).

Namen projekta je uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja digitalnih veščin, kot so računalniško mišljenje, programiranje in kompetence za ustvarjalno ter odgovorno uporabo digitalne tehnologije – z uporabo micro:bit mikrokontrolerjev pri poučevanju različnih vsebin v 2. in 3. triadi.

Uradni začetek projekta je bil 28. novembra 2018 in naj bi trajal do 12. aprila (se pa je zaradi zamude dobave mikrokontrolerjev, podaljšal do 15. maja). Z bodočim koordinatorjem Igorjem Časarjem sva se zapeljala na MIZŠ. Tamso nam projekt predstavili. Ker sva oba v to smer nekoliko nagnjena entuziasta, sva se zanj tudi ogrela.

Niti sanjalo se nam ni, da bo naša šola DOŠ Genterovci ena izmed 15 šol, ki so bile izbrane na razpisu. Od CŠOD smo dobili v uporabo 15 mikrokontrolerjev micro:bit, z uporabo katerih so učitelji nadgrajevali in ponazarjali učne vsebine v 2. in 3. triadi, učenci pa pridobivali digitalne veščine.

Interesna dejavnost
Na podlagi podanih ciljev projekta sem se odločil izvajati interesno dejavnost za učence 2. in 3. triade. K interesni dejavnosti so se prijavili samo trije učenci 5. razreda.đ
Januarja letos smo dobili micro:bit-e. Zraven smo dokupili še dva raziskovalna kita, ki se krmilijo s pomočjo micro:bit-a. S krmilnikom smo upravljali tudi robotski avto. Avtu se s pomočjo micro:bita posamezno krmili smer (naprej-nazaj) ter hitrost vsakemu od dveh koles.

Z učenci smo s krožkom začeli že prej (uvajanje v osnove programiranja). Tu sem ugotovil, da učenci niso še dovolj zreli, da bi sami ustvarjali programčke. Narejene programčke pa, po razlagi razumejo in zlahka raziskujejo kaj se dogaja, če se v programčku spreminjajo posamezne vrednosti.

Pri krožku smo preučevali kode števca korakov, štoparice in odštevalnika časa, digitalne ure. Izdelali smo enostaven kalkulator, vremensko postajo (katere senzorje smo dokupili naknadno), LED light show, termometer, digitalni kompas (katerega so učenci 4. razreda uporabili pri pouku naravoslovja), vetrnico (, katera meri moč vetra), semafor na prehodu za pešce ter alarmno napravo. Zadnjo smo predstavili na zaključku projekta.

Vsako napravo so učenci preučili, preizkusili in se z njo spoznali.

Igor Časar je micro:bit-e vključeval v pouk angleščine ter pri športnem krožku in podaljšanem bivanju.

Alarmna naprava
Pri krožku smo naredili roh bau verzijo alarmne naprave. S pomočjo micro:bit-a smo krmilili PIR (passive infra red) senzor in zvočnik kita MiNode Element14.

Ko sva se z Igorjem dogovarjala, kaj bodo učenci predstavljali na zaključku projekta v Ljubljani, sva izbrala alarmno napravo. Domenila sva se, da bo to alarmna naprava za varovanje mobitela. Pri krožku smo napravi dodali še RGB LED diodo ter jo spravili v majhno kartonsko škatlo.

Naprava deluje na sledeči način:
Ko se micro:bit in MiNode priključita na tok (v našem primeru preko USB priključkov), RGB zasveti zeleno, kar pomeni, da je naprava v stanju pripravljenosti. V tej fazi (ali tudi prej) se na PIR senzor položi mobitel ali kak drugi predmet.

Po pritisku na gumb A micro:bit-a RGB zasveti belo, kar pomeni, da je alarmna naprava aktivirana.

Tu pride na vrsto forever zanka, ki narekuje:

če je PIR sprožen (to se zgodi tako, da zazna spremembo infrardeče svetlobe, ki jo seva okolica – v našem primeru, ko premaknemo mobitel) bo

     dokler je naprava aktivirana in PIR sprožen,
       zvočnik na izmenično oddajal tona visoki C in visoki E,
       RGB pa na izmenično svetila rdeče in modro.

Po pritisku na gumb B micro:bit-a se alarmna naprava dezaktivira (izključi sže PIR) in po treh sekundah (to je čas v katerem PIR po sproženju še prepušča tok) RGB zasveti spet zeleno (stanje pripravljenosti).

Zaključek projekta
Na zaključni prireditvi projekta je predstavitev (alarmne naprave) učencev 5. razreda, s katero so tudi zmagali, povezovala sošolka iz 4. razreda. Zmaga na koncu projekta je bilo veliko presenečenje in čast za našo majhno šolo.

Tako smo bili povabljeni, da svoj izdelek in šolo predstavimo 21. maja na NT konferenci v Portorožu. Za tako veliko stvar so nama s kulturnim programom priskočili v pomoč še jezikoslovki Ilona Zadravec Szekeres in Renata Pucko. Novo, kvalitetnejšo, leseno ohišje naprave pa je pri tehničnem krožku izdelal učitelj Rudolf Toplak.

Na 24. Microsoftovi NT konferenci so učenci še enkrat kvalitetno oddelali svoj delež posla. Po kosilu, ki ga je sponzoriral Microsoft, so učenci kratko ampak zasluženo uživali v prireditvi ter okolici Grand Hotela v Portorožu, saj nas je čakala še pot domov v Prekmurje.

Predstavitev projekta
Povzeto po https://www.csod.si/stran/microbit-na-soli

Tags: