Krmiljenje RGB LED-ic (2), Shield-A, učni pripomoček za programiranje mikrokontrolerjev (11)

  Slike LOGOTIPI Svet elektronike color 300x92 - Krmiljenje RGB LED-ic (2), Shield-A, učni pripomoček za programiranje mikrokontrolerjev (11)V 13. programski nalogi smo posamično vključevali RGB diode oziroma smo na vseh sočasno vklopili isto barvo – to je naloga, ki jo lahko rešimo na “običajen” način in to tako, da postavimo priključke mikrokontrolerja v določena logična stanja.

  Avtorja: mag. Vladimir Mitrović in Robert Sedak
  E-pošta: vmitrovic12@gmail.com
  2021-298-30

  Če pa želimo na RGB diodah D8-D11 v istem trenutku prikazati različne barve, moramo poseči po postopku, ki ga imenujemo multipleksiranje. O samem postopku smo že govorili v 9. nadaljevanju, tokrat pa ga bomo realizirali v praksi.

  Diagram poteka na sliki 41 prikazuje, kako programsko izvajamo postopek multipleksiranja. Program po vrsti preverja, katera RGB dioda je trenutno vklopljena, nato jo izklopi, pripravi barvno kombinacijo, ki jo je treba vklopiti na naslednji diodi, in vklopi naslednjo diodo. Postopek bomo ločili v podprogram z imenom D8_D11. V tem načinu se RGB diode D8-D11 vklopijo ena za drugo, zato vsaka “pride na vrsto” šele pri vsaki četrti izvedbi podprograma. Da bi zavedli oko in dobili vtis, da LED-ice svetijo hkrati, moramo podprogram izvajati pogosto, vsaj 200-krat na sekundo.

  Vsebina je na voljo le naročnikom na internetno izdajo.

  Prijava

  Nakup naročnine