Krmiljenje RGB LED-ic, mešanje barv (3)

  Slike LOGOTIPI Svet elektronike color 300x92 - Krmiljenje RGB LED-ic, mešanje barv (3)Shield-A, učni pripomoček za programiranje mikrokontrolerjev (12)V nadaljevanju bomo pokazali, da lahko RGB diode prikazujejo veliko, veliko več, kot sedem barv. Za to je treba mešati osnovne barve – rdečo, zeleno in modro – v različnih razmerjih. Resda vrednosti uporov R11, R12 in R13 ni mogoče programsko spreminjati, lahko pa vplivamo na trajanje (širino) trenutnih impulzov, s katerimi krmilimo rdeči, zeleni in modri čip. Risba na sliki 43 ponazarja, kaj smo s tem mislili.

  Avtor: mag. Vladimir Mitrović
  E-pošta: vmitrovic12@gmail.com
  2021-299-29

  Zgornja slika prikazuje situacijo, ko skozi LED teče konstanten, največji tok, določen z napajalno napetostjo in vrednostjo upora, ki omejuje tok: srednji tok skozi diodo je enak temu največjemu toku in dioda zasveti v polni intenzivnosti (srednji tok je prikazan z višino rdečega stolpca). Na naslednjih treh risbah tok teče v impulzih skozi LED-ico: na njih je frekvenca konstantna, vendar se trajanje (širina) impulza spreminja. Krajši ko so ti tokovni impulzi glede na trajanje obdobja T, manjši je srednji tok skozi diodo in dioda slabše sveti. Na koncu na spodnji risbi ni tokovnih impulzov in dioda ne sveti.

  Proces imenujemo pulzno-širinska modulacija (PWM) in se pogosto uporablja pri prilagajanju hitrosti elektromotorjev in jakosti osvetlitve, pri nadzoru servomotorjev itd. Uporabili ga bomo za prilagajanje jakosti in barve svetlobe RGB diod D8-D11 na razvojnem sistemu Shield-A. Potrebovali bomo tri generatorje impulzov, po enega za vsako osnovno barvo. Vsak od timerjev ATmega328P mikrokontrolerja lahko generira dva PWM signala: uporabili bomo Timer0 in “polovico” Timer2. Oba timerja sta osem-bitna in širinsko modulirani impulzi se generirajo, ko sta konfigurirana kot kaže slika 44.

  Vsebina je na voljo le naročnikom na internetno izdajo.

  Prijava

  Nakup naročnine