Slike TREX TREX a - T-ReX

KLIK za povečavo

Izdelek je prenovljen, povezava na novo stran: Brezžični vklop T-Rex – prenovljena verzija

 

T-Rex je VF dvosmerno daljinsko upravljanje, ki deluje na 868 MHz. Sestavljata ga 2-kanalni sprejemnik in odddajnik z dvema tipkama. Uporablja se lahko za brezžično vklapljanje luči, raznih naprav, odpiranje in zapiranje vrat, dviganje in spuščanje rolet ali žaluzij, za omejevanje dostopa do posameznih prostorov in identifikacijo. Na izhodnih vijačnih sponkah imamo za vklop naprav dva releja s po enim preklopnim kontaktom.

 

V osnovnem modelu smo uporabniku omogočili izbiro enega od štirih različnih načinov delovanja sprejemnika:

 • Slike TREX TREX b - T-ReX

  KLIK za povečavo

 • Slike TREX TREX c - T-ReX

  KLIK za povečavo

 • Mode 1; vklop na eni tipki, izklop na drugi tipki. Vklopimo in izklopimo lahko le prvi kanal, ker sta na daljinskem upravljalniku le dve tipki.
 • Mode 2; vklop naprave na tipki, naslednji pritisk iste tipke pa izhod izklopi. Deluje neodvisno za oba kanala.
 • Mode 3; vklop naprave na tipki, naslednji pritisk iste tipke pa izhod izklopi. Delovanje izhodov je medsebojno odvisno. Če je vklopljen en kanal, drugega kanala ni možno vklopiti – najprej je vklopljenega potrebno izklopiti.
 • Mode 4; vklop naprave na tipki, naslednji pritisk tipke pa napravo izklopi. Tudi tu je delovanje izhodov medsebojno odvisno. Ob vklopu kanala se drugi kanal izklopi, če je vklopljen, torej – oba istočasno ne moreta biti vklopljena.

Način delovanja izberemo z namestitvijo kratkostičnikov KS1 In KS2 na tiskanem vezju sprejemnika T-Rex. Privzeti način delovanja je Mode 1, za ta način delovanja tudi ne potrebujemo kratkostičnikov.

Osnovne lastnosti:

  • Slike TREX TREX d - T-ReX

   KLIK za povečavo

Slike TREX TREX f - T-ReX

KLIK za povečavo

 • dvokanalni VF radiofrekvenčni daljinski vklop naprav z relejskima izhodoma
 • dvosmerna komunikacija med oddajnikom in sprejemnikom
 • zanesljiv komunikacijski protokol s samodejnim prepoznavanjem napak
 • potrditev uspešnega sprejema ukaznega niza
 • povratna informacija – LED indikacija stanja izhodov sprejemnika na oddajniku
 • aktivnosti na relejskih izhodih so mogoče le ob nedvoumnih ukazih in potrditvah
 • naključna proženja zaradi VF motenj niso mogoča
 • domet do 150 m na prostem, velik domet tudi znotraj zgradb
 • izbira enega izmed štirih najpogostejših načinov delovanja le s kratkostičniki
 • obe tiskanini sta optimalno prilagojeni izbranim ohišjem
 • minimalna poraba
 • sprejemnik na priključne sponke priključimo 12 V enosmerne napajalne napetosti, kar je potrebno za pravilno delovanje relejev
 • delovanje oddajnika podpira 12 V baterija velikosti A23

Naprednejše možnosti:

 • Slike TREX TREX e - T-ReX

  KLIK za povečavo

 • Slike TREX TREX g - T-ReX

  KLIK za povečavo

 • zahtevnejša konfiguracija T-ReX-a je na voljo s posebnim nizom ASCII ukazov prek UART-a vendar potrebujete vmesnik s komunikacijskim čipom MAX 3232, ki normalno deluje že pri treh Voltih.
 • ustrezen KIT komplet vmesnika za RS232 v ohišju DB9/MAX3232 lahko kupite v našem prodajnem servisu
 • za hitrejšo konfiguracijo T-ReX-a smo izdelali PC program Konfigurator RFM12, ki uporabniku dodatno omogoča:
 • enostavno iskanje in nastavljanje oddajno-sprejemnega para
 • nastavitev skupnega komunikacijskega kanala
 • prirejanje večjega števila oddajnikov istemu sprejemniku
 • izbira med načini delovanja, ki v osnovno različico niso vgrajeni
 • prenašanje in sinhronizacija palete pomembnih skupnih parametrov med sprejemnikom in oddajnikom

Na posebno zahtevo lahko dodamo tudi:

 1. Funkcijo za vklop in izklop vitlov ali tovornih dvigal:
  1. kadar ni pritisnjena nobena tipka ali je prekinjena VF radijska povezava med oddajnikom in sprejemnikom, izhoda nista aktivna
  2. nikoli ne moreta biti aktivna oba izhoda hkrati
  3. dokler je pritisnjena ena od tipk, je do prekinitve povezave postavljen tudi njej pripadajoči izhod na sprejemniku
  4. če je radijska povezava prekinjena, je za ponovno postavitev ustreznega izhoda potreben ponoven pritisk na tipko
  5. pritisk na obe tipki hkrati se odraža enako kot nepritisnjeni tipki in prej aktivni izhod postane neaktiven
 2. Funkcijo za identifikacijo in dostop:
  1. identifikacijska koda je inovativno šifrirana z večbitnim digitalnim ključem in odposlana tako, da zagotavlja visoko stopnjo varnosti pred zlorabo
  2. identifikacijsko kodo in šifrirni ključ za sprejemnik in oddajnik ustvari uporabnik sam, zato je koda unikatna in jo je mogoče kadarkoli spremeniti
  3. enemu sprejemniku se lahko priredi nad 1000 oddajnikov za odpiranje zapornic, vrat, registracijo prihoda…
  4. zvočno in/ali svetlobno obvestilo pošiljatelju o uspešnem prenosu
 3. Funkcijo po specifikaciji naročnika:
  1. posebni algoritmi šifriranja
  2. posebni načini odziva izhodov glede na sprejeti niz

Letak T-ReX!

Več informacij

T-Rex je VF dvosmerno daljinsko upravljanje (TREX)

Avtor: Bojan Kovač