4. januar, 2015

Majhne uganke za mlade elektronike (1)

Revija 226 226 51 1 - Majhne uganke za mlade elektronike (1)Revija logo se - Majhne uganke za mlade elektronike (1)

Prve formule, s katerimi se sreča mladi elektronik, so prav gotovo tiste, s katerimi izračunamo nadomestno upornost dveh uporov. Če sta dva upora povezana serijsko, kot je to prikazano na sliki 1 zgoraj, bo skozi oba tekel enak tok, padca napetosti na obeh uporih pa se bosta seštela.

Slike ni

KLIK

Skupna upornost med točkama X in Y bo enaka vsoti upornosti posameznih uporov:

R=R1+R2

Če zaporedno povežemo več uporov, bo skupna upornost enaka vsoti upornosti vseh uporov:

Kadar pa povežemo dva upora paralelno, kot to vidimo na sliki 1 spodaj, bo na njunih sponkah prisotna enaka napetost. Kako velik tok bo tekel skozi posamezni upor je odvisno od priključene napetosti in upornosti posameznega upora. Nadomestno upornost večjega števila vzporedno vezanih uporov izračunamo po formuli:

1/R=1/R+1/R2+….+1/Rn

Kadar sta paralelno povezana samo dva upora, formulo običajno podamo v bolj znani obliki:

R=(R1*R2)/(R1+R2)

Slike ni

KLIK

Vse to vam je najbrž že znano; prikazal sem splošno znane formule kot nekakšen uvod v to, kar bo sledilo, da jih imamo pri roki. Kdor se že dlje časa ukvarja z elektroniko, se sčasoma nauči prepoznavati serijsko in/ali paralelno povezane skupine uporov tudi v bolj zapletenih shemah. Kadar eno od takšnih skupin uporov zamenjamo z enim samim uporom, s tem poenostavimo shemo in jo zato lahko lažje analiziramo. Dijaki v elektrotehničnih in podobnih srednjih šolah običajno rešijo ogromno število takšnih in podobnih nalog.

Problem pri izračunu nadomestne upornosti nastane v primerih, ko ne moremo jasno ugotoviti, kako so upori povezani. Eden izmed takšnih primerov je prikazan na sliki 2, kjer je 6 uporov enakih upornosti povezanih tako, da povezujejo oglišča kvadrata.

1. uganka: kakšna je nadomestna upornost med točkama X in Y tega kvadrata?

Slika 3 prikazuje rešitev te uganke. Da bi si olajšali analizo vezave in lažje spremljali, kaj se dogaja s posameznim uporom, smo jih na sliki 3[1] obarvali z različnimi barvami. Kljub temu pa velja, da ima jo vsi upori enako upornost, ki jo imenujmo kar R. Vrednosti R pri posameznih uporih niso zapisane, ampak so zapisane le vrednosti nadomestnih uporov, ki smo jih dobili z izračunom v posameznih korakih.

Celotni članek

Majhne uganke za mlade elektronike (1)

2015_SE226_51