Bascom kotiček

 • 2. junija, 2013

  VF moduli RFM83C in RFM85

  V uredništvu revije smo dobili nove VF ASK module RFM83C in RFM85 proizvajalca Hoperf, ki ga v Sloveniji zastopamo. Prvi testi so pokazali, da so RFM83C in RFM85 v primerjavi z našimi starimi ASK moduli precej boljši in pa predvsem precej cenejši. Opis modulov RFM83C RFM83C so sprejemni moduli, ki...

 • 8. avgusta, 2010

  BASCOM TEČAJ I. – prenovljen začetni tečaj

  Prenovili smo BASCOM začetni tečaj! Sedaj tečaj poteka na MiniPin II razvojni plošči. Tečaj je namenjen tistim, ki ne veste o programiranju mikrokontrolerjev ničesar ali zelo malo. Lahko pa vam na tečaju osvežimo spomin na šolske snovi, ki so vam ostale nekje v ozadju. Starostne omejitve ni, prav tako ni...

 • 31. januarja, 2010

  Watchdog timer pri AVR mikrokontrolerjih

  V zahtevnih programih, ki nadzirajo stanje večjega števila signalov (V/I vrat ali kontrolnih bitov v registrih mikrokontrolerja), se lahko zgodi, da se program zacikla v zanki, v kateri pričakuje kombinacijo stanj, ki se nikoli ne bo zgodila. Zaciklan program izgubi svojo funkcionalnost in naprava, ki jo krmili mikrokontroler, preneha zanesljivo...

 • 31. januarja, 2010

  Demistifikacija 1Wire ukazov

  Programski jezik Bascom, bodisi 8051 ali AVR imata vgrajene 1Wire ukaze. Večkrat me bralci kličejo in tudi na seminarjih ste me že večkrat vprašali glede 1Wire ukazov, kot so 1Wiresearch, 1Wirecount, 1Wirenext in ostali. Ker se v podrobnosti 1Wire ukazov nisem spuščal, sem suhoparno odgovoril, da ukazov še nisem uporabljal....

 • 31. avgusta, 2009

  En Debounce odčitava več tipk

  V zahtevnih mikrokontrolerskih projektih pogosta manjka kakšen V/I priključek, s katerim bi želeli realizirati neko dodatno funkcionalnost. Takrat smo prisiljeni uporabiti večji mikrokontroler ali serijsko/paralelne pretvornike, s katerimi povečamo število V/I vrat, ki jih nadzira mikrokontroler. Članek opisuje programsko rešitev, ki omogoča branje 3 tipk z dvema V/I priključkoma in...

 • 14. septembra, 2010

  MiniPin in 7-segmentni prikaz

  Razvojna ploščica MiniPin ima predvidena podnožja za vgradnjo štirih 7-segmentnih LED prikazovalnikov. Na tako zasnovanem prikazovalniku se sporočila prikazujejo v multipleksnem načinu: posamezne cifre se vklapljajo po vrsti in v vsakem trenutku sveti samo ena. Razvojna ploščica MiniPin ima predvidena podnožja za vgradnjo štirih 7-segmentnih LED prikazovalnikov, ki so priključeni...

 • 30. junija, 2010

  Digitalni voltmeter kot prikazovalnik

  Med iskanjem različnih načinov prikaza rezultatov v mikrokontrolerskih sistemih s kar najmanjšo porabo procesorskega časa in čim manjšim številom zunanjih komponent sem prišel do zamisli, da bi lahko v ta namen uporabili tudi digitalni voltmeter. Prav gotovo ni najbolj posrečeno imeti neprestano priključen digitalni voltmeter na svoje vezje z mikrokontrolerjem,...

 • 31. januarja, 2009

  Prekinitveni Debounce

  Vsem, ki ste z mikrokontrolerji že odčitavali tipke ali neka druga mehanskega stikala, je poznan učinek odskakovanja: elastično pero stikala pri izklopu oziroma vklopu večkrat zaniha in zato prehod iz enega stanja v drugega ni čist, pač pa se v nekaj milisekundah stikalo večkrat razklene oziroma sklene. Mikrokontroler je hiter...

 • 31. januarja, 2010

  Najmanjši možni prikazovalnik

  V vezjih z mikrokontrolerji LED diode najpogosteje uporabljamo za prikaz določenega stanja. V tem članku bomo opisali, kako lahko takšno diodo uporabimo za prikaz enostavnih številčnih vrednosti in s tem prihranimo pri končni ceni projekta, številu uporabljenih vhodno – izhodnih priključkov mikrokontrolerja in seveda tudi pri prostoru, ki bi ga...

 • 31. decembra, 2009

  »Pravi« vhodno-izhodni pin

  V članku bomo obravnavali priključitev in programske rešitve za uporabo pri mikrokontrolerjih iz družin 8051 in AVR, s katerimi lahko isti vhodno-izhodni priključek »istočasno« uporabljamo kot vhod in kot izhod. Uporabili bomo specifični način multipleksiranja, ki omogoča branje stanja vhodnega priključka z ukazom Debounce, kadar se ta priključek uporablja tudi...

 • 30. septembra, 2009

  Vpliv spremembe hitrosti delovanja mikrokontrolerja na trajanje Wait ukaza

  Vsi Bascomovi Wait ukazi in nekateri drugi ukazi, v katerih program čaka (npr. »Debounce«, ukazi za delo z alfanumeričnim displejem itd.) so sprogramirane kot zanke, ki se odvrtijo po določenem številu ciklov. Med postopkom prevajanja programa Bascom prevajalnik vzame v obzir vrednost »$crystal« parametra in po njej nastavi števce tako,...

 • 30. septembra, 2009

  Varčevalni Wait

  Tipična odvisnost porabe mikrokontrolerja od napetosti napajanja in frekvence takta s katerim dela je prikazana v Tabeli 1. Meritve so potekale na ATtiny13 mikrokontrolerju v osnovni vezavi in brez zunanjih komponent. Mikrokontroler je deloval z internim RC oscilatorjem frekvence 9,6 MHz, nižje frekvence pa sem dobil z zamenjavo faktorja deljenja...