30. junija, 2003

Protivlomna alarmna naprava

Slike PU2 PU2 119 - Protivlomna alarmna naprava

Da vlomni kriminal narašča, zgovorno kažejo številni zapisi v dnevnem tisku, morda tudi osebne izkušnje. Razumljivo je, da se skuša vsak posameznik do neke mere zavarovati pred podobnimi nevšečnostmi. Sorazmerno dobro varnost ponujajo le rešitve v tehničnem vrhu, torej sodobno zasnovani protivlomni sistemi, ki so hkrati ustrezno podprti z živo silo.

Protivlomna alarmna naprava sama po sebi ne nudi neposredne fizične zaščite kot npr. ključavnica, pač pa le opozori na začetek kriminalnega dejanja. Po načinu delovanja ločimo dve skupini naprav, tiste z odkritim in tiste s prikritim delovanjem. V prvem primeru skušamo vlomno dejanje preprečiti na ta način, da močno povečamo tveganje. To storimo tako, da opozorimo neposredno okolico in pričakujemo tudi njeno ustrezno reakcijo. Naprave vlomilca odvračajo od same namere, morebitno akcijo pa zaustavijo tudi zaradi vpliva na vlomilčevo psihično stanje – po domače bi rekli, da ga Slike PU2 PU2 119a - Protivlomna alarmna napravaprestrašijo. Če alarmna naprava deluje prikrito, ne damo vedeti, da je dejanje odkrito, sprožimo pa ustrezno akcijo, katere osnova je hitro posredovanje varnostnih služb.

Protivlomno alarmno napravo sestavljajo:

  • senzorji oziroma detektorji, ki zaznajo spremembo neke fizikalne veličine (tlak, temperaturo ipd.), ki je v neki povezavi z dogodkom, ki ga nadzorujemo;
  • elektronski sistem za obdelavo senzorskih signalov, navadno so to mikroprocesorska vezja;
  • alarmni signalizatorji, med katere uvrščamo akustične ali/in svetlobne izhodne enote, prenosniki sporočil;
  • in končno napajalnik, ki omogoča energijsko delovanje naprave, zagotavlja pa tudi avtonomnost v primeru izpada zunanjega vira (omrežne) napetosti.

Problematika protivlomne zaščite

Da bi lahko definirali lastnosti protivlomne zaščite, moramo poznati samo dejanje. Dobro oceno lahko napravimo na osnovi statističnih podatkov o kriminaliteti (redno jih objavlja policija v letnih poročilih). Tako spoznamo prizorišče vlomnih tatvin in način storitve kaznivega dela. Dovolimo si kratek komentar (seveda neprofesionalen). Večino vlomov v stanovanja se izvede z odpiranjem ključavnice vhodnih vrat, lomom ključavnice oziroma z nasilnim odpiranjem vrat. Vlom prek vhodnih vrat je v večini primerov tudi edini možni način v urbanih naseljih.

Slike PU2 PU2 119b - Protivlomna alarmna naprava Najenostavnejši in pogost vlomilski “pripomoček” je kar originalni ključ ali njegov nadomestek (kar ni pogost primer pri oškodovanju privatne imovine, op. p.). Pogosta so tudi (nadvse preprosta in zato priročna) pomagala za lom ključavnice in nasilno odpiranje vrat (z vzvodom).

Po vsem tem lahko sklenemo nekako takole: Vlomilec pride v stanovanje (hišo) prek vhodnih vrat. Najprej si ogleda ključavnico; če je ta preprosta ali slabo zaščitena, jo naskoči. Če po tej poti ne more, se nasloni na vrata, da ugotovi najprimernejše mesto za namestitev vzvoda, s katerim s silo doseže, da popustijo. Tako približno vemo, na kaj moramo usmeriti pozornost pri načrtovanju protivlomne alarmne naprave.

Poleg same tehnične izvedbe vloma je izredno pomembno tudi poznavanje psiholoških trenutkov. Vlomilec v posameznih fazah vloma reagira burno in nekontrolirano. Eden od vrhuncev psihične napetosti nastopi malo pred in takoj po vdoru v objekt, ko je tveganje zelo veliko, nemalokrat se dogodi, da vlomilec pri tem celo bruha. To je torej ugoden čas za izvajanje preprostih in učinkovitih akcij protivlomne zaščite.

Prav tako kot moramo računati na psihološke trenutke pri vlomilcu, moramo upoštevati podobne reakcije iz neposredne okolice. Večina ljudi se ni sposobna uspešno upreti kriminalcu. Posredi je strah oziroma izogibanje konfliktnim situacijam.

In na še nekaj moramo pomisliti, ko načrtujemo protivlomno zaščito: na zakonodajo. Prav na tem področju nekateri proizvajalci alarmnih naprav ne upoštevajo vseh veljavnih predpisov. Videti je, da odgovorne službe nekako dopuščajo hrup, ki ga (žal kar pogosto) povzročajo alarmi. In prav zganjanje trušča je osnova večine protivlomnih naprav, ki jih uporabljajo gospodinjstva.

Proizvodna cena narekuje okorno rokovanje s tovrstnimi napravami. Poskusimo to ugotovitev prikazati. Ko zapuščamo stanovanje, moramo po posebnem postopku aktivirati delovanje alarmne naprave. Lastnik mora zelo natančno slediti tudi navodilom pri vstopu v varovani objekt, da prepreči alarm, ki ga je sprožil z odpiranjem vrat. Te postopke je potrebno izvesti večkrat dnevno, sicer postane uporabnost zaščite vprašljiva. Režim varovanja je, milo rečeno, neprijazen, posebno za nežnejši spol: ne dovolj hitro in nenatančno ukrepanje sproži alarm z vsemi posledicami (akustični nivo alarmnega signala presega 100 dB v neposredni bližini, kar je le nekoliko manj kot hrup reaktivnega letala pri vzletu, sledi prihod varnostnika, policije …). Še posebno neprijetno zna biti v mirnih nočnih urah. Prej ali slej se uporaba protivlomne naprave omeji le na počitniški čas, zlasti če so pri hiši mlajši, šoloobvezni otroci.

Slike PU2 PU2 119c - Protivlomna alarmna napravaPomembno vlogo pri učinkoviti protivlomni zaščiti igra tudi redno vzdrževanje naprave. Običajno se prave učinkovitosti med življensko dobo naprave sploh ne preveri, pa vendar bi jo morali ves čas vzdrževati. Po prvem navdušenju pozabimo prav na vzdrževanje!

Nakazana problematika je voda na mlin sila preprosti, a nič manj učinkoviti protivlomni napravi (sic!), ki je predmet prispevka. Zakaj imeti neznansko hrupen alarm, če ni pričakovati pametnega odziva sosedov? Zakaj moramo vsakokrat, ko se približujemo domu, doživeti stres ob misli na hrup, ki se bo neusmiljeno oglasil, če ne bomo pravilno blokirali lažnega alarma ob odpiranju vhodnih vrat? Postopek zna biti po prijetnem večeru prezahteven celo za tehnično podkovanega človeka!

Naša naprava bo skušala vlomilca zadržati pred zaprtimi vrati. Sestavljena je iz treh delov: ohišja z elektroniko in dveh senzorskih mikrostikal, ki sta prek kratkega kabla povezana z elektroniko. Na ohišju je tipka za upravljanje. Vse sestavne dele pritrdimo v notranjosti stanovanja, ki ga želimo varovati. Prvo stikalo pritrdimo tako, da se preklopi ob drugem zaklepanju ključavnice vhodnih vrat, drugo pa tako, da se preklopi, ko za seboj zapremo vrata, medtem ko ohišje z elektroniko pritrdimo v neposredni bližini vhodnih vrat, tj. na dosegu roke.

Ko zaklenemo vrata (ključ obrnemo dvakrat!), avtomatično, na najbolj enostaven (in naraven) način, “vključimo” protivlomno napravo. Ko skuša vlomilec odkleniti ključavnico, se ob prvem premiku zapaha ključavnice izza še vedno zaklenjenih vrat oglasi alarmni signal. Isto se zgodi tudi pri bolj rokovnjaških vlomih. Vlomilcu postane jasno, da ima opravka s protivlomno napravo. Od tega trenutka tvega več, ker ne ve zagotovo, kako naprava deluje, zaveda pa se tudi možnosti, da se v najkrajšem času lahko pojavi celo policija. Če tvega, tvega pa, če je predrzen, ga bodo ujeli, ker bo prej ali slej naletel na popolnost iz alarmnega sveta. Če malce pretiravamo, takih vlomilcev niti ni, ker so že za zapahi. Zdrava pamet, ki je nekaj premorejo tudi ti ljudje, pravi, da je mnogo pametneje poskusiti drugje, npr. tam, kjer ni protivlomne naprave in vsega, kar nujno sodi zraven. S tem smo obvarovali svojo lastnino.

Alarm se v našem primeru sproži tudi tedaj, ko sami odklenemo stanovanje, toda le za kratek hip. Takoj ko odrinemo vrata, pritisnemo na tipko, ki nas čaka na alarmni napravi, ta pa je, kot smo že omenili, na dosegu roke. Glasnost alarma je le malo večja od glasnosti tistega iz elektronske ročne ure. Nič pretresljivega torej! Vlomilce le strašimo. V drugih primerih pa, ko želimo več, lahko prikličemo tudi pravi pekel. V trenutku proženja alarma se namreč razklene tokokrog za aktiviranje prikrite zaščite. Vendar se s tem problemom tu ne bomo ukvarjali. Pomembno je le, da ta možnost obstaja, če pa je ne bomo izkoristili, moramo to ohraniti predvsem zase.

Slike PU2 PU2 119d - Protivlomna alarmna naprava Pomembno je, da delovanja naše alarmne naprave nikakor ne moremo zaobiti ali pozabiti vključiti, če le zaklenemo stanovanje. To pa je nemara že vsakomur železna navada. Realno gledano, nekoliko manj skrbi bomo imeli tudi takrat, ko izgubimo ključe stanovanja. Alarm se bo pravilno oglasil in odgnal vsiljivca! In še več, v primeru, da se nam pri odklepanju vhoda alarm ne oglasi, je jasno, da so za vrati nepovabljenimi gosti, in temu primerno postopamo, zaklenemo jih in pokličemo policijo. Same dobre lastnosti. Omenimo še ceno: zelo zelo sprejemljiva je.