31. julija, 2004

Programiranje PIC mikrokontrolerjev

Slike PPM PPM 1 - Programiranje PIC mikrokontrolerjev

Priročnik, ki je pred vami je urejena zbirka člankov, ki so bili objavljeni v reviji Svet elektronike z naslovom »PIC od začetka«. Njihov avtor Jernej Škvarč jih je napisal v letu 2003. Glede na to, da je bila serija člankov v reviji zelo lepo sprejeta, smo se v uredništvu revije Svet elektronike odločili, da napravimo ponatis serije v obliki priročnika. Na ta način ima uporabnik mikrokontrolerjev PIC zbrane vse podatke na enem mestu.

Logično nadaljevanje teh člankov je poglavje »Programiranje PIC-cev v programskem jeziku C« avtorja Darka Dužanec-a, ki je tudi bil objavljen v reviji Svet elektronike v letu 2004. Poglavje Programiranje PIC-cev v programskem jeziku C predstavlja nadgradnjo programiranja v zbirnem jeziku.

Priročnik je pisan tako, da bralca nevsiljivo vodi v svet programiranja mikrokontrolerjev, hkrati pa bralcu predstavlja mikrokontrolerjevo notranjost in njegovo delovanje.

Serijo člankov je v reviji Svet elektronike podprlo podjetje IR electronic d.o.o. iz Ljubljane, za kar se jim na tem mestu najlepše zahvaljujemo.

ext vir - Programiranje PIC mikrokontrolerjevVirtualna trgovina, nakup brošure in informacije!

Programiranje PIC mikrokontrolerjev

Avtor: Jernej Škvarč

Ljubljana, avgust 2004