2. septembra, 2012

Centralno upravljanje z več polnilnimi mesti

Revija 200 200 20 - Centralno upravljanje z več polnilnimi mestiRevija logo siemens - Centralno upravljanje z več polnilnimi mestiElektrična vozila so začela prihajati na trg, z njimi pa tudi potrebe po večjem številu javnih polnilnih postaj. Demografske spremembe, rastoča urbanizacija in industrializacija so razlogi za vse večje potrebe po energiji. Ker so viri energije omenjeni, hkrati pa se spopadamo tudi s posledicami globalnega segrevanja, je izrednega pomena, da najdemo vzdržni način z integriranimi rešitvami, ki ne bo imel pogubnih posledic na okolje.

Revija 200 200 20%20%281%29 - Centralno upravljanje z več polnilnimi mestiDel celovite rešitve je tudi premislek o trenutnem stanju mobilnosti in s tem povezanimi emisijami. Kot eno vodilnih visokotehnoloških podjetij lahko Siemens zagotovi pogoje za integrirane inovativne rešitve za širši sprejem elektro mobilnosti.

Širša uvedba elektromobilnosti postavlja določene zahteve električnemu omrežju in dobaviteljem energije. Ključno je zavedanje uporabnika električnega vozila, da bo lahko svoje vozilo kjerkoli enostavno napolnil. Električno energijo je možno pridobiti z vzdržnim energetskim miksom (Slovenija cca. 30% JE, 30% OVE, 40% Fosilno) s počasnimi a vztrajnimi premiki povečanju deleža OVE.

Revija 200 200 20%20%282%29 - Centralno upravljanje z več polnilnimi mestiV bližnji prihodnosti bo polnjenje električnih vozil popolnoma vsakdanji pojav. Začelo se je z individualnimi rešitvami za polnjenje doma in na delovnih mestih, nadaljuje se z nekaj javnimi polnilnimi mesti, katerih število se bo s širitvijo ponudbe vozil v prihodnjih letih znatno povečalo. Nadalje procese vzpodbujajo ponudniki storitev elektromobilnosti tudi s pomočjo širokega nabora rešitev, ki jih je Siemens osnoval na industrijskih standardih kot npr. IEC 61851. Seveda je na prvem mestu varnost uporabnikov, ne sme pa se pozabiti na uporabnost, modularnost in nenazadnje tudi privlačen dizajn.

V EU se pri srednje hitrem polnjenju vse bolj uveljavlja način 3 polnjenja električnih vozil, ki ustreza IEC 62196-2. Vozilo je priključeno na enofazno ali trifazno AC omrežje s priključkom s pilotno funkcijo, ki omogoča komunikacijo z vozilom, vsebuje pa tudi EVSE nadzorni modul. Pri tem je uporabljena pretokovna zaščita in odklopnik, priporočena pa je tudi prenapetostna zaščita. Pri hitrem polnjenju pa Način 4, kjer je vozilo priključeno na enosmerno DC omrežje s priključkom s pilotno funkcijo (chademo), ki omogoča komunikacijo z vozilom (npr. CHARGE CP300D). Seveda je tudi pri tem načinu uporabljena pretokovna zaščita in odklopnik na AC in DC strani vključno s prenapetostno zaščito.

Celotni članek

Centralno upravljanje z več polnilnimi mesti

2012_SE200_20