2. julija, 2013

HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx – transiver

Revija 210 210 56 - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiverRevija logo se - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiverPodjetje HopeRF nas je letošnje leto zasulo z novimi izdelki. Pred časom ste lahko prebrali članek o RFM83C in RFM85 modulih, ki so cenovno zelo ugodna zamenjava za naše stare 433 MHz module. HM-TRP pa so zmogljivi moduli, ki cenovno ne pridejo blizu RFM modulom, so pa na področju tehničnih karakteristik precej bolj prepričljivi (npr. doseg do 2,4 km!), kot RFM-ji.

Revija 210 210 56%20%281%29 - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiver

KLIK

HM-TRP modul ima vgrajen Silicon labs mikrokontroler SI1000, ki je 8051 mikrokontroler z vgrajenim transiverjem, ki lahko deluje v različnih frekvenčnih območjih. V našem primeru SI1000 deluje na frekvenčnem področju 868 MHz, na modulu pa so dodani ustrezni VF filtri na vhodu in izhodu. Na HM-TRP modulu se nahaja tudi VF močnostni ojačevalnik, ki izhodni signal mikrokontrolerja ojači do spodobnih 100 mW. Obvestilo glede napajalne napetosti je potrebno: HM-TRP se napaja s 3,3V (do največ 3,6V), vse kar je več, ga trajno uniči!

Modula med sabo (»po zraku«) komunicirata s 57.600 Bd, komunikacija do naše naprave (npr. mikrokontrolerja) preko UART-a pa je nastavljena na 9.600 Bd.

Uporaba

Revija 210 210 56%20%282%29 - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiver

KLIK

Revija 210 210 56%20%283%29 - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiver

KLIK

HM-TRP je silno enostaven za uporabo, saj vgrajen mikrokontroler z ustrezno programsko kodo že ima UART vhod in izhod. Tako enostavno pošiljamo in sprejemamo želene informacije.

Na Sliki 1 vidite, kako majhen je HM-TRP modul. Kot je razvidno je tudi vezava modula silno enostavna, saj ga na naš mikrokontroler (oziroma drugo napravo) priključimo enostavno preko ploščatega kabla. Vezava na Sliki 2 ustreza vezavi na MegaPin pri tem, da napajalno napetost na MegaPin nastavite na 3,3V!

Revija 210 210 56%20%284%29 - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiver

KLIK

Na Sliki 2 vidite električno shemo vezave HM-TRP na MegaPin. Pri tem je potrebno opozoriti, da je to vezava, kjer priključka Config in Enable nastavljamo z našim mikrokontrolerjem, kar pa za enostavno uporabo sploh ni nujno, zato lahko to vezavo še poenostavimo tako, da Enable vežemo na GND, Config pa pustimo v zraku, kot je to razvidno na Sliki 3.

Komunikacija s HM-TRP modulom

Z modulom komuniciramo preko hiperterminala (npr. Bray terminal), nastavimo baudno hitrost na 9.600 Bd in že se lahko »pogovarjamo« s HM-TPR modulom.

Revija 210 210 56%20%285%29 - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiver

KLIK

Revija 210 210 56%20%286%29 - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiver

KLIK

Pri pogovarjanju z modulom je potrebno upoštevati nekaj pravil

210-56 Ukazi modulu so sestavljeni iz osnovnega ukaza (AA FA) in ukaza, ki mu sledi, kot npr.:

Ukaz [F0]: Resetira modul na tovarniško nastavitev:
AA FA F0
Ukaz [E1]: Prebere trenutno nastavitev

modula:

AA FA E1

Ukaz [D2]: Nastavi delovno frekvenco [parameter]4 byte [parameter] Unit :

Hz
Območje delovanja:
HM-TRP-433: 414000000-454000000Hz
HM-TRP-470: 450000000-490000000Hz
HM-TRP-868: 849000000-889000000Hz

in podobno. Več ukazov in razlag seveda najdete opisane v podatkovni datoteki o HM-TRP modulu. Pri komuniciranju z modulom je modul najprej potrebno postaviti v Config način delovanja. To storimo tako, da priključka ENABLE in CONFIG pin postavimo na logično 0.

Bascom program

Bascom program za krmiljenje HM-TRP je enostaven. Pokazali bomo osnoven program iz katerega boste lahko delali svoje variante glede na svoje zahteve.

V našem primeru bom samo prikazal kako smo dosegli izpisovanje RSSI (received signal strength indicator – nivo sprejetega signala):

Do
.
     Gosub Config_sub
     A = Inkey()
     Print “RSSI= “ ; A
     Gosub Normal_sub
.
Loop
‘ /////////////////////////////////////////
Config_sub:                           ‘sub za vklop RSSI
Rssi_value = &H87
Enable_ic = 0
Config_ic = 0
Waitms 100
Printbin Parameter ; Rssi_value
Waitms 100
Return
‘ ////////////////////////////////////////
Normal_sub:                          ‘sub za izklop RSSI
Rssi_value = &H78
Printbin Parameter ; Rssi_value
Enable_ic = 0
Config_ic = 1
Return
‘ //////////////////////////////////////////////////
Revija 210 210 56%20%287%29 - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiver

KLIK

Revija 210 210 56%20%288%29 - HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx - transiver

KLIK

Kot vidimo najprej skočimo v subrutino Config_sub, kjer postavimo Enable in Config priključka na 0, nato pa pošljemo želen ukaz. V glavni zanki poskrbimo za izpis RSSI, nato skočimo v subrutino Normal_sub, kjer RSSI parametre izklopimo.

Na prvi pogled izgleda malce zamudno, vendar zadeva lepo deluje.

Zaključek

HM-TRP UHF moduli so se resnično odlično pokazali na prvih testiranjih, ki smo jih opravili to poletje. Prvi test je pokazal domet do 2,4 km, med moduloma pa so bile ovire, kot drevesa in hiše. V kolikor bi imeli možnost testirati na odprtem, bi bil doseg precej večji. Ne glede na to pa lahko zaključimo, da je HM-TRP odličen modul in vam bo dobro služil bodisi na krajših razdaljah (izhodno moč lahko zmanjšamo in na ta način zmanjšamo porabo modula) ali pa na večjih, kot smo ga uporabili mi. Kljub temu, da je modul na testiranju oddajal s polno močjo, smo z majhno LiPo (100 mAh) baterijo zanesljivo napajali našo elektroniko in modul več kot 2 uri.

Celotni članek

AX elektronika d.o.o.

www.svet-el.si

HopeRF HM-TRP moduli, 868 MHz, 100 mW, Rx/Tx – transiver

2013_SE210_56

Tags: