3. novembra, 2020

Shield-A, učni pripomoček za programiranje mikrokontrolerjev (3)

  Slike LOGOTIPI Svet elektronike color 300x92 - Shield-A, učni pripomoček za programiranje mikrokontrolerjev (3)Avtorja: Vladimir Mitrović in Robert Sedak
  Email: vmitrovic12@gmail.com
  2020_290_
  V tem nadaljevanju bomo najprej izvedeli, kako časovno omejiti izvajanje nekega dela programa, potem pa tudi to, kako lahko mikrokontroler “prebere”, ali je neko stikalo, oziroma tipka, sklenjeno ali ne.

  3. programska naloga: Piskač mora izmenično ustvarjati tona frekvence 500 Hz in 1 kHz, vsakega po eno sekundo (piskač je priključen tako, kot prikazuje slika 14 v prejšnjem nadaljevanju te serije člankov).

  Bascom-AVR rešitev (program Shield-A_3.bas)
  Struktura vseh programov je zelo podobna: po uvodnih ukazih (s katerimi nastavimo delovanje mikrokontrolerja in določimo začetna stanja) sledi neskončna zanka (znotraj katere se programski ukazi vedno znova ponavljajo). Problem pri neskončni zanki pa je, da program iz nje ne more izstopiti, vsaj ne z našim dosedanjim znanjem programiranja. Zato podobna rešitev, kot je ta in ki bi se nam najbrž najprej porodila v mislih, ne bi delovala:

   

  Do
  
  Portb.5 = Not Portb.5
  
  Waitms 1
  
  Loop
  
  Do
  
  Portb.5 = Not Portb.5
  
  Waitus 500
  
  Loop

   

  Vsebina je na voljo le naročnikom na internetno izdajo.

  Prijava

  Nakup naročnine