0,00 €

V košarici ni izdelkov.

0,00 €

V košarici ni izdelkov.

More

  WinCC V7.5

  Siemens d.o.o.
  Avtor: Toni Zupančič
  2019_272_30

  SIMATIC WinCC V7 SCADA se še vedno razvija vzporedno s programom TIA Portal WinCC Professional SCADA. Nova verzija WinCC V7.5 prinaša novosti, kot so strukturirani podatkovni tipi v povezavi s faceplate-i, dinamične SVG grafike, vključen koncept »Security by default«, povezljivost z oblakom, dodatni OPC UA gonilniki, simulator integriran v razvojno okolje in številne druge novosti, pomembnejše med njimi bomo spoznali v nadaljevanju.

  Slika 1: Povezava strukturiranih podatkov s faceplate-om
  ˝

  Tokrat se bomo posvetili novostim, ki jih prinaša verzija WinCC V7.5. Na koncu so opisane možnosti nadgradnje, predhodnih verzij programa WinCC SCADA, na zadnjo verzijo in operacijski sistemi, ki so podprti za razvojno in runtime okolje.

  WinCC Configuration studio
  Na področju upravljanja s tagi, imamo sedaj možnost uvoza, strukturiranih podatkovnih tipov, iz TIA Portala. Uvoz strukturiranih podatkov lahko opravimo na dva načina, prvi način je izvoz iz TIA Portala in uvoz v WinCC V7.5, drugi način pa je preko direktnega uvoza iz krmilnika, kadar imamo dostopa do le-tega iz razvojnega okolja. Uvožene strukturirane podatke, lahko potem s pomočjo urejevalnika, na enostaven način povežemo s faceplate-i.

  Ena izmed manjših, vendar zelo praktičnih novosti, je drevesna struktura za procesne slike. Sedaj lahko procesne slike določenega projekta razporedimo po drevesni strukturi, kar nam prinaša veliko večjo preglednost, posebno takrat, ko imamo večje število procesnih slik.

  Ena izmed bolj opaznih novosti je uvedba dinamičnih SVG (ang. Scalable Vector Graphics) grafik. Knjižnica s SVG grafikami je bila dodana prejšnji verziji programa WinCC SCADA, sedaj pa so dodane tudi SVG grafike, katerim lahko dinamično spreminjamo lastnosti, kot sta barva in oblika. Na sliki 3 lahko vidimo nastavitvene možnosti, enega izmed dinamičnih SVG objektov, ki ga najdemo v novi knjižnici.

  Slika 2: Drevesna struktura za procesne slike

  V Configuration studiu imamo sedaj dodan nov urejevalnik Menus and toolbars, ki ga poznamo že iz WinCC Professional verzije. Z urejevalnikom si lahko pomagamo pri izdelavi menijev in orodnih vrstic z navigacijskimi gumbi. Menije oz. orodne vrstice lahko ločeno shranimo in jih potem uporabimo pri naslednjih projektih.

  Pri izdelavi procesnih slik, v Graphic Designerju, imamo pri lastnostih objektov, dva nova zavihka oz. urejevalnika, Texts in Animation. V zavihku Texts imamo spisek tekstov, vseh elementov, določene procesne slike, za vse nastavljene jezike. V urejevalniku lahko urejamo font teksta za posamezni element, v enem od jezikov oz. za vse nastavljene jezike naenkrat. Animation urejevalnik, kot nam že ime pove, uporabljamo za nastavitve dinamičnih lastnosti elementov. Do sedaj smo dinamične lastnosti elementov morali nastavljati preko skript. Tudi ta urejevalnik je podoben tistemu, ki ga poznamo iz Tia Portala. Pri oblikovanju barve objektov si lahko pomagamo tudi s tako imenovano pipeto, s katero lahko zajamemo katerokoli barvo na zaslonu in jo nato dodelimo določenemu objektu. Za oblikovanje besedil je dodan nov nabor znakov imenovan FontAwsome, v katerem so številni znaki in simboli, ki so med drugim uporabni za hitro oblikovanje gumbov. Za oblikovanje celostnega izgleda programa SCADA, sta dodana dva nova dizajna, imenovana Ocean in Retro. Seveda pa lahko tudi sami poljubno oblikujemo svoje dizajne. Nova je tudi možnost preklopa med dnevnim in nočnim izgledom programa SCADA v runtime-u, podobno kot to lahko vidimo pri raznih napravah za navigacijo. Sedaj lahko tudi onemogočimo ukaze podane z ročnimi gestami, kar pri predhodnih verzijah ni bilo možno.

  Simulacije

  Slika 3: Dinamične vektorske grafike

  Simulacije sedaj lahko delamo direktno v WinCC razvojnem okolju. Simulator spremenljivk je po novem integriran v WinCC Explorer. Poleg standardnih funkcij za simuliranje, ki jih poznamo že iz predhodnega, eksternega WinCC simulatorja, imamo sedaj možnost izvajanja simulacij tudi preko skript. Skripte za simuliranje vnesemo direktno v integrirani simulator.

  Komunikacije
  Na področju komunikacij so dodani gonilniki za OPC UA Alarms and Conditions (A&C) protokol. WinCC V7.5 lahko torej deluje kot klient za OPC UA DA in OPC UA A&C. Če želimo, da WinCC V7.5 deluje tudi kot strežnik za OPC UA (DA, HDA, A&C) moramo uporabiti dodatno opcijo WinCC Connectivity Pack/Connectivity Station. Pri klasičnem OPC-ju, WinCC V7.5 v osnovni verziji deluje kot klient za OPC DA/XML DA in kot strežnik za OPC DA, preko dodatne opcije pa tudi kot strežnik za OPC HDA in A&E.

  Povečana je varnost, kadar klienti do podatkov dostopajo preko OPC/OPC UA strežnika. Vsakemu podatku/tagu lahko določimo, kakšne pravice dostopa (branje oz. pisanje) do njega ima OPC/OPC UA klient.

  Posamezne povezave, na primer z določenim PLC-jem oz. OPC strežnikom, lahko po potrebi tudi deaktiviramo. V ta namen z nekaj kliki ustvarimo aktivacijske/deaktivacijske tage. Ti tagi se nam ustvarijo kot interni WinCC tagi. Poleg tag-ov za nastavljanje povezav, so novi verziji dodani še tagi za spremljanje procesov, ki se dogajajo v ozadju. Preko njih, lahko na primer spremljamo hitrost pisanja/branja podatkov, koliko podatkov je bilo zapisanih/prebranih od zagona runtime aplikacije ipd. Tage, ki so namenjeni sistemski diagnostiki (performance tags) lahko prikažemo tudi grafično, tako kot ostale podatke.

  Slika 4: Prenos podatkov v oblak.

  Nov je tudi tako imenovani Cloud Connector, ki je vmesnik med WinCC aplikacijo in oblakom. Izbrani podatki, se preko standardiziranega MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokola, lahko prenesejo v Microsoft Azure ali Amazon Web Services oblak.

  IT varnost
  Siemens je pobudnik zaveze »Charter of Trust«, ki predstavlja smernice za izboljšanje kibernetske varnosti v industriji. Pri novi izvedbi programa WinCC SCADA je vključen koncept »Security by default«. Prevzeto je onemogočen oddaljen dostop do programa SCADA in pravice pisanja v WinCC projektno mapo. Kadar se uporablja oddaljen dostop, je priporočena uporaba varnih, kriptiranih komunikacij. Za zagotavljanje varnosti, WebUX in Cloud Connector uporabljata samo kriptirane komunikacije.

  V osnovni verziji je sedaj podprto tudi elektronsko podpisovanje, za eksplicitno potrjevanje izvedbe kritičnih operacij. Z uporabno dodatne opcije WinCC Audit pa pridobimo še dodatne funkcionalnosti. Ena izmed njih je tudi elektronski podpis z uporabo »4-eye« principa. Kar pomeni, da pred izvedbo operacije, le-to morata potrditi dva uporabnika. Vsak od njiju operacijo potrdi s svojim digitalnim podpisom, vse pa se zabeleži v revizijski sledi (ang. Audit trail).

  WebUX
  Opcija za oddaljen dostop do programa SCADA, ki smo jo opisali v predhodnih izdajah, je bila deležna nekaj izboljšav. Pri WebUX opciji sedaj lahko uporabljamo dinamične SVG grafike. Lahko prikazujemo dinamične grafe preko objekta WinCC OnlineTrendControl. Imamo možnost avtomatične (ang. Auto login) prijave uporabnikov z operaterskimi pravicami. Do sedaj je bilo to možno samo za uporabnike s pravicami pregledovanja. Novost je tudi podpora centralne barvne palete za oblikovanje izgleda, enako kot pri klasičnem runtime-u. Podprt je tudi nov font z ikonami »FontAwsome« in font »Siemens Sans«.

  Tehnična podpora:

  • WinCC V7.5 je podprt na operacijskih sistemih:
  • Windows 10 (Pro / Enterprise, 64-bit)
  • Windows 10 (Enterprise LTSB, 64-bit)
  • Windows Server 2016 (Standard / Datacenter, 64-bit)
  • Windows Server 2012 R2 (Standard / Datacenter, 64-bit)

  Za kliente, ki dostopajo do programa SCADA preko opcije WebNavigator, sta poleg Win 10 (Pro / Enterprise / LTSB), podprta še operacijska sistema Windows 7 in Windows 8.1. Kompatibilnost trenutnih izdaj Windows operacijskih sistemov, s Siemensovo programsko opremo, lahko preverite na spletni strani: www.siemens.com/kompatool. Na omenjeni spletni strani lahko preverite tudi kompatibilnost z ostalo programsko premo. Interna baza, ki jo uporablja WinCC V7.5, je nadgrajena na SQL 2016 SP2 64-bit. Direktna nadgradnja na WinCC V7.5 je možna od verzije V7.2 naprej.

  Siemens d.o.o.
  Letališka cesta 29c
  1000 Ljubljana
  E-pošta: info.si@siemens.com
  T: + 386 1 4746 100
  www.siemens.si