1. november, 2012

XMEGA za začetnike (1)

Revija 202 202 41 - XMEGA za začetnike (1)Revija logo se - XMEGA za začetnike (1)Vsi, ki se že dalj časa srečujemo z mikrokontrolerji družine AVR, smo v kakšnem malo bolj zahtevnem projektu naleteli na različne omejitve, zaradi katerih končna rešitev ni bila tako preprosta in elegantna, kot je bila videti na začetku. Te omejitve so lahko velikost programskega ali delovnega pomnilnika, pomankanje ustrezne periferije, prenizka hitrost izvajanja inštrukcij, premajhno število vhodno/izhodnih priključkov in tako naprej. V takšnih primerih se vedno najde kdo, ki nam predlaga uporabo mikrokontrolerja iz družine AT XMEGA, ki “ima vse potrebno” in ga lahko programiramo v Bascom-AVR.

Slike niSpomladi smo obiskali sejem Embbeded, kjer smo na Atmelovem razstavnem prostoru dobili preizkusno ploščico XMEGA-A3BU Xplained in čas je, da preverimo, kako uporabni so ti mikrokontrolerji v resnici, kako jih podpira Bascom-AVR in kako sploh začeti delati z njimi. Sama ploščica je formata kreditne kartice dimenzij 85 x 54 mm.

Srce in pamet te ploščice se nahajata v Atmelovem AVR® mikrokontrolerju ATxmega256A3BU, ki poganja FSTN LCD prikazovalnik z resolucijo 128×32 pikslov, bere analogni temperaturni senzor, kapacitivni senzor dotika in analogni senzor osvetljenosti okolice, upravlja z zunanjim flash pomnilnikom AT45DB642D, uporabnik pa ima na razpolago še tri mehanske tipke, štiri 8-bitne razširitvene vhodno-izhodne priključke, dve LED diodi, ki sta namenjeni eksperimentiranju in ju lahko sprogramiramo, kakor želimo in eno LED, ki označuje trenutni status.

Slike niPloščico lahko napajamo prek USB vodila (5 V) ali prek 10-pinskega konektorja J3, kjer lahko +5 V priključimo na priključek 10. Pazimo! Na vseh ostalih razširitvenih konektorjih lahko na desetem priključku dostopamo do napajalne napetosti +3,3 V, ki je v nobenem primeru ne smemo prekoračiti, saj je zgornja meja za napajalno napetost mikrokontrolerja ATxmega256A3 samo 3,6 V. Zato vam priporočam, da priključitev zunanje napetosti opravite šele po temeljitem premisleku. Tokovna zmogljivost zunanjega vira naj bi bila 500 mA, pri tem pa je že upoštevano, da bomo na razširitvene vhodno-izhodne konektorje morda priključili dodatke, s katerimi si lahko na široko odpremo niz možnosti, ki nam jih že vgrajena periferija ne more ponuditi. Na ploščici je vgrajen napetostni regulator, ki vhodno napetost 5V zmanjša na 3,3 V, kar je napajalna napetost za vse elektronske komponente, ki so vgrajene na njej.

Slike niPoložaj priključka za priključitev zunanjega napajanja vidimo na sliki 2, poleg tega priključka pa je tudi priključek GND, kamor priključimo “maso” zunanjega napajanja. Vsekakor moramo računati s tem, da bo napajanje prek USB vodila s priključenimi dodatnimi razširitvenimi moduli v nekem trenutku tokovno prekoračilo dovoljene vrednosti in bo zato treba poskrbeti za napajanje iz drugega (zunanjega) vira.

Konektorji, prek katerih se lahko priključimo na posamezna vrata, so organizirani ravno obratno, kot smo tega navajeni pri našem MiniPin ali MegaPin plošči. Priključek 1 na konektorju je priključek PORTX.0 mikrokontrolerja, priključek 10 pa + napajanje na ploščici 3,3 V. Če boste priključili kakšnega od modulov, ki jih že uporabljate na MiniPinu ali MegaPinu morate paziti:

  • obvezno obrnite priključke: pin 1 ploščatega kabla mora biti povezan s pinom 10 konektorja,
  • program je v takšni obliki, kot je deloval na MiniPin ali MegaPin plošči potreben popravkov, ker so sedaj posamezni priključki vrat mikrokontrolerja priključeni na drugih lokacijah (glej tabelo popravkov!). To velja za vse ukaze, ki so povezani s posameznimi vhodi in izhodi na vratih, kamor bomo priključili modul.

Celotni članek

 

XMEGA za začetnike (1)
2012_SE202_41